Dział Członkowski – kontakt

Dla Państwa wygody publikujemy zakres kompetencji Działu Członkowskiego wraz z danymi teleadresowymi.

Agnieszka Nowakowska – Kierownik Działu

tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 130
tel. bezpośredni 862 41 72
e-mail: nowakowska.a@oirpwarszawa.pl

Ewidencja radców prawnych

Jolanta Lejza – Specjalista
tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 120
tel. bezpośredni 862 41 72
e-mail: lejza.j@oirpwarszawa.pl

  • Prowadzenie spraw dotyczących wyznaczenia pełnomocników z urzędu i kuratorów.

Mirosław Szaniawski – Specjalista

tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 167
tel. bezpośredni 862 41 72
e-mail: szaniawski.m@oirpwarszawa.pl

  • Przyjmowanie wniosków o wpis na listę radców prawnych i prawników zagranicznych, zawieszenie prawa wykonywania zawodu, skreślenie z listy radców prawnych.
  • Przyjmowanie informacji o wykonywaniu zawodu radcy prawnego i jego formach.
  • Wydawanie zaświadczeń o nadaniu uprawnień zawodowych („patentów”), zaświadczeń o wpisie.
  • Wydawanie legitymacji radców prawnych.

Doskonalenie zawodowe radców prawnych

Marta Gardzińska – Specjalista
tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 162
e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

•    Organizacja i obsługa szkoleń dla radców prawnych
•    Ewidencja punktów doskonalenia zawodowego

Aleksandra Dudek
tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 116
e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl

  • Organizacja i obsługa szkoleń dla radców prawnych
  • Ewidencja punktów doskonalenia zawodowego

Paulina Szymanowicz – Specjalista

tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 136
e-mail: szymanowicz.p@oirpwarszawa.pl

  • Organizacja i obsługa szkoleń dla radców prawnych
  • Ewidencja punktów doskonalenia zawodowego
Udostępnij na: