Dyżury Członków Rady

Dyżur dla radców prawnych z rejonu Płocka.

Uprzejmie informujemy, że w lokalu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Płocku, przy ul. Staromiejskiej 2 lok. 2 będzie pełnił dyżur Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie pan Paweł Kolczyński.

Dyżury będą odbywać się w poniedziałki w godz. 17.00–19.00, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub drogą mailową.

Osobą dedykowaną do kontaktów w tej sprawie jest pracownik Działu Biuro Rady OIRP w Warszawie, pani Agnieszka Dublańska, tel. 22 403 22 33, 22 403 33 44, e-mail: dublanska.a@oirpwarszawa.pl.

Udostępnij na: