Dyżur Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Z Przewodniczącym Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego można się spotkać podczas piątkowych dyżurów w godz. 09:00–11:00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu w Sekretariacie OSD.

Udostępnij na: