Dyskutowali o zawodach zaufania publicznego

10 września br. w Centrum Kreatywności m. st. Warszawy odbyła się konferencja „Zawód zaufania publicznego przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” zorganizowana przez Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Wydarzenie wpisało się w obchody 100 – lecia niepodległego Państwa Polskiego, a spotkali się na nim przedstawiciele:

 • adwokatów – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie,
 • aptekarzy – Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie,
 • architektów – Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP,
 • biegłych rewidentów – Polska Izba Biegłych Rewidentów,
 • doradców podatkowych,
 • diagnostów laboratoryjnych,
 • inżynierów budownictwa – Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
 • komorników,
 • kuratorów sądowych,
 • lekarzy i lekarzy dentystów,
 • lekarzy weterynarii,
 • notariuszy,
 • pielęgniarek i położnych,
 • psychologów,
 • radców prawnych – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie,
 • rzeczników patentowych.

Naszą Izbę reprezentowali r.pr. Włodzimierz Chróścik, Dziekan Rady OIRP w Warszawie oraz r.pr. dr hab. Rafał Stankiewicz, Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie.

W trakcie spotkania zaproszeni goście podsumowali funkcjonowanie zawodów zaufania publicznego, zdiagnozowali aktualne wspólne trudności oraz próbowali odpowiedzieć na pytanie, jaka powinna być rola naszych zawodów i jak ją powinniśmy wypełniać w przyszłości.

Wykład wprowadzający poprowadziła prof. Jadwiga Staniszkis.

Następnie w panelu pierwszym dr Adam Bodnar (RPO), adw. Mikołaj Pietrzak, inż. Jerzy Putkiewicz, rzecznik patentowy Bartosz Krakowiak, dr Krzysztof Madej, Iwona Karpiuk-Suchecka oraz reprezentujący Izbę Warszawską r.pr. Włodzimierz Chróścik rozmawiali o pożądanym modelu rozwoju samorządów zaufania publicznego i ich roli w społeczeństwie przyszłości. Na koniec pierwszego panelu konferencji dr Krzysztof Madej, Wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, przypomniał współpracę samorządów zawodowych przy tworzeniu Konstytucji RP.

W panelu drugim reprezentujący naszą Izbę, prof. Rafał Stankiewicz, r.pr. Paweł Kurcman, rzecznik patentowy Dorota Rzążewska, Małgorzata Sokulska, Paweł Trojanek oraz adw. Radosław Baszuk rozmawiali o dzisiejszych i przyszłych wyzwaniach oraz zagrożeniach związanych z tajemnicą zawodową.

Podczas trzeciego panelu dotyczącego relacji między jednostką, państwem i samorządami zaufania publicznego dyskutowali adw. Anisa Gnacikowska, dr inż. Mieczysław Grodzki, mgr inż. Jerzy Kotowski, Bartosz Pilitowski, Jolanta Przygońska, Krzysztof Pietrzyk, Michał Byliniak.