Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne – jak im przeciwdziałać? Cykl webinarów

Zapraszamy do udziału w serii webinarów organizowanych przez Fundację Women in Law poświęconych zjawiskom mobbingu, dyskryminacji i molestowania w miejscu pracy. Wykłady odbywać się będą online na przestrzeni kwietnia i maja – najbliższy z nich już 15 kwietnia. Patronem cyklu jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.

Aż 63% pracujących Polaków doświadczyło nieodpowiedniego traktowania przez przełożonego – takie dane prezentuje opracowanie „Bezpieczeństwo pracy w Polsce w 2019 r.”, opublikowane przez Koalicję Bezpieczni w Pracy. Wnioski te pokazują, że takie formy wykluczenia społecznego i prawnego, jak mobbing, dyskryminacja i molestowanie dzieją się na szeroką skalę.
W Polsce, definicja mobbingu pojawiła się dopiero w 2003 roku.

Utworzenie jej wzbudziło duże zainteresowanie: czym tak naprawdę się charakteryzuje, jak go rozpoznać, jak reagować? Jak rozróżnić mobbing od innych zjawisk, takich jak dyskryminacja czy molestowanie seksualne? Z czym związane są te zjawiska?

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie objęła Patronatem niniejszy cykl webinarów, dlatego dla radców prawnych, którzy będą uczestniczyć w wykładach istnieje możliwość przyznania punktów szkoleniowych.

Osoby zainteresowane prosimy o podanie numeru wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Warszawie, w wyznaczonym do tego miejscu, w formularzu rejestracyjnym. Po zakończonym webinarze, organizator w ciągu dwóch tygodni wystawi certyfikat uczestnictwa dla osób zainteresowanych.

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania obecności uczestników podczas webinarium i na tej podstawie wystawi certyfikat.