Dwudniowy warsztat z technik przesłuchań – 6-7.04.2020 r. SZKOLENIE ODWOŁANE

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w warsztacie, który odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniach 6-7 kwietnia 2020 r.

Metody i techniki prowadzenia rozmów i przesłuchań oraz weryfikacja uzyskanych informacji” to 2-dniowe warsztaty składające się z części I – teoretycznej i warsztatowej doskonalące umiejętności praktycznych, które skierowane jest do prawników występujących w roli pełnomocników przed Sądem lub właściwym organem administracji, a także  w roli obrońcy w postępowaniach przygotowawczych przed właściwymi organami ścigania, oraz części II – wyłącznie warsztatowe doskonalenie wiedzy i umiejętności, zdobytych dzień wcześniej, w trakcie prowadzonych symulacji rozpraw Szkolenie ma charakter na tyle uniwersalny, że może być wykorzystany przez radców prawnych rozpoczynających karierę, jak też na każdym poziomie.

Uczestnicy poprzez aktyny udział w warsztatach zdobędą następujące korzyści:

 • umiejętność doboru odpowiednich metod i technik prowadzenia rozmów, przesłuchań w celu zdobycia informacji,
 • umiejętność oddzielenia faktów od nadinterpretacji i opinii,
 • umiejętność zadawania pytań oraz technik usprawniających pamięć,
 • umiejętność rozpoznawania symptomów szczerości i nieszczerości,
 • umiejętność reagowania na zmieniające się warunki (zachowanie i zeznania poszczególnych uczestników) w trakcie rozprawy.

DZIEŃ I

Głównym celem jest wykształcenie umiejętności stosowania wybranych elementów taktyki i technik przesłuchań. Osiągnięcie tego celu pozwoli uczestnikom szkolenia na sprawne i skuteczne wykonywanie zadań, którymi są:

 • przeprowadzenie wywiadu, rozpytania,
 • przesłuchiwanie świadka,
 • przesłuchiwanie strony/kontrolowanego
 • przesłuchiwanie podejrzanego.

Wiesław Zyskowski – Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydziału Prawa i Administracji, absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Studiów Podyplomowych Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Komitet w Polsce. W 2003 roku ukończył szkolenie specjalistyczne prowadzone przez agentów specjalnych FBI na temat „Interviewing and Interrogation” (Certyfikat Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych Ameryki). Funkcjonariusz Policji przez 18 lat (zajmował różne stanowisk służbowe od policjanta po komendanta komisariatu, ostatnio starszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 2/3 służby w pionach liniowych dochodzeniowo-śledczych o zwalczaniu przestępczości gospodarczej). Wykładowca Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie i Wrocławiu na kierunku Psychologia Śledcza, Sopocka Wyższa Szkoła na kierunku Oszustwa Finansowe. Ekspert w dziedzinie umiejętności prowadzenia rozmów i  przesłuchań z wykorzystaniem metod FBI oraz kinezyki (czytanie mowy ciała i jej analiza).  Stale szkoli służbę  – funkcjonariuszy Służb Celnych, Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Żandarmerii Wojskowej. Brał udział w kilku śledztwach wewnętrznych na zlecenie firm w kraju i za granicą, gdzie poprzez zastosowane przesłuchania i rozmowy doprowadził do ustalenia winnych działających na szkodę firmy oraz innych ważnych informacji.

 Program szkolenia:

900-930 Rejestracja uczestników

930-1100 Wybrane umiejętności praktyczne

 • Podstawy komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 • Fakty a nadinterpretacji
 • Protokołowanie przebiegu czynności przesłuchania

1100-1115 przerwa kawowa

1115-1300 Umiejętność prowadzenia rozmów i przesłuchań

 • Umiejętność słuchania i obserwowania
 • Pytania, jako podstawowe narzędzie przesłuchania
 • Techniki przesłuchań, umiejętność protokołowania zeznań

     Przesłuchanie poznawcze

 • Geneza i obszary zastosowania
 • Fazy przesłuchania poznawczego

1300-1330 lunch

1330-1500 Wykrywanie kłamstw w trakcie przesłuchań

 • Analiza behawioralna
 • Wskaźniki analizy zachowań.
 • Strategie obronne
 • Analiza wypowiedzi

DZIEŃ II

Drugiego dnia warsztatu rozprawę poprowadzi sSR Marzena Rusin-Gielniewska. Zostanie odtworzony przebieg rozprawy koncentrując się na przesłuchaniach w trakcie rozprawy i sztuce zadawania pytań. Moderator (Wiesław Zyskowski) może przerwać rozprawę w celu poprawy zadanych pytań lub argumentacji kierowanej do Sądu, w celu poparcia swojej tezy, linii obrony. II część warsztatu stanowi uzupełnienie I części warsztatu
z technik przesłuchań.

Marzena Rusin-Gielniewska, sędzia z 29 letnim stażem (w tym 10 lat w Wydziale Cywilnym). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (1995). W 1997 r. Ukończyła Studia Podyplomowe Szkoły Praw i Wolności Człowieka HFPC  Komitet w Polsce, zaś w 2012 ukończyła studia podyplomowe z prawa karnego dla sędziów na Uniwersytecie Warszawskim.

Program szkolenia:

900-930     Rejestracja uczestników

930-1100   Symulacja rozpraw

1100-1115  przerwa kawowa

1115-1300  Symulacja rozpraw

1300-1345  lunch

1345-1530  Symulacja rozpraw

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 27 pkt.

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w warsztatach wynosi:

590,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie

1190,-zł netto* –  dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

1490,-zł netto* – dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia:

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu
ze środków publicznych.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz data szkolenia 6-7 kwietnia 2020 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uwaga:

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (48), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o warsztacie udzielają:

Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Paulina Szymanowicz numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: szymanowicz.p@oirpwarszawa.pl

 

Udostępnij na: