Drużyna z warszawskim radcą prawnym najlepsza podczas polskiej edycji Global Legal Hackhaton!

W dniach 23–25 lutego 2018 roku odbył się w Warszawie pierwszy etap konkursu Global Legal Hackhaton, którego patronem była nasza Izba. Podczas tego etapu drużyny z całego świata, złożone m.in. z programistów, prawników, analityków i grafików, pracowały nad nowymi programami i aplikacjami. Wśród tych drużyn znalazł się czteroosobowy zespół, w którego skład wchodzi radca prawny z Izby warszawskiej – Katarzyna Łukasiewicz oraz Maja Bukowska, Sabina Kubsik i Sebastian Łukasiewicz, którzy opracowali aplikację przeznaczoną dla ofiar przemocy domowej. Aplikacja ta ma na celu uświadomienie osobom doznającym przemocy problemu z jakim się zmagają oraz umożliwienie im uzyskania bezpłatnej pomocy psychologicznej oraz prawnej. Innowacyjny, a zarazem społeczny wymiar tej aplikacji doceniło jury, które przyznało zespołowi pierwsze miejsce wśród wszystkich drużyn startujących w Polsce.

Aplikacja stworzona m.in. z udziałem naszego radcy prawnego nosi nazwę SDVToday (StopDomesticViolence Today) i jest aplikacją internetową, która umożliwia ofiarom przemocy domowej uświadomić sobie problem z jakim się zmagają, zebrać dowody przeciwko swoim oprawcom oraz zrobić pierwszy krok w kierunku wyjścia z sytuacji w jakiej się znajdują. Tym krokiem jest kontakt (rozmowa telefoniczna lub spotkanie) z psychologiem i/lub prawnikiem, którego dana osoba może wybrać sobie sama, korzystając w tym celu z mapy pokazującej dostępnych w jej okolicy specjalistów, a w razie potrzeby – także uzyskanie schronienia w jednym ze wskazanych na tej mapie miejsc.

Co istotne, pomoc jaką dana osoba otrzymuje jest dla niej całkowicie bezpłatna, ponieważ jest ona finansowana ze środków przekazanych na ten cel przez podmioty trzecie (fundatorów) – organizacje pozarządowe, korporacje oraz indywidualnych darczyńców. Aplikacja SDVToday łączy ofiary przemocy domowej, specjalistów (psychologów i prawników) chcących im pomóc oraz fundatorów chcących sfinansować tę pomoc, jednocześnie dając: (i) specjalistom: możliwość zdobycia doświadczenia i otrzymania za to godziwego wynagrodzenia, a zarazem niesienia pomocy osobom, które w przeciwnym razie tej pomocy by nie uzyskały; (ii) fundatorom: pewność, że ich pieniądze są przeznaczane na wybrany przez nich cel i trafiają do konkretnych specjalistów rzeczywiście zaangażowanych w udzielanie pomocy osobom potrzebującym; a (iii) ofiarom: szansę na lepsze, wolne od przemocy, życie.

Więcej informacji na temat aplikacji można znaleźć na:

http://www.sdvtoday.com/aboutus/team.html

https://www.facebook.com/SDVToday/