Drugą edycja „Trade Mark and Design Education Programme”

Urząd Patentowy RP ,w imieniu EUIPO Academy, serdecznie zaprasza do udziału w programie edukacyjnym ETMD EP przeznaczonym w szczególności dla praktyków zajmujących się prawem własności intelektualnej.

Po sukcesie edycji inauguracyjnej programu w roku 2018/2019, w której wzięło udział ponad 50 uczestników z 20 krajów członkowskich Unii Europejskie, EUIPO organizuje drugą edycję Trade Mark and Design Education Programme (ETMD EP). Program skupia się na interakcji pomiędzy EUIPO oraz praktykami zajmującymi się prawem własności intelektualnej w zakresie rejestracji znaków towarowych oraz roszczeń dotyczących znaków towarowych. Kurs będzie prowadzony przez pracowników EUIPO, wiodących specjalistów w dziedzinie własności intelektualnej i pracowników akademickich.

Druga edycja prowadzona w języku angielskim potrwa od września 2019 do czerwca 2020. Składać będzie się ze 150 godzin zajęć łączących e-learning, webinaria oraz dwie 3-dniowe sesje face-to-face w EUIPO. Szkolenie jest certyfikowane, pod warunkiem zdania egzaminu.

Rejestracja jest ograniczona do 100 osób i będzie otwarta do 30 czerwca 2019 r. na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w załączniku oraz na stronie EUIPO Academy: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/etmdep

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt z EUIPO Academy: Academy@euipo.europa.eu

Udostępnij na: