dr hab. Monika Całkiewicz

dr hab. Monika Całkiewicz: radca prawny, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, prorektor ds. studiów prawniczych Akademii Leona Koźmińskiego. Wybitna specjalistka z zakresu prawa karnego. Przewodnicząca zespołu strategicznego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie ds. występowania przez radców prawnych w charakterze obrońców. Przygotowała pierwszy w Polsce, innowacyjny program szkolenia radców prawnych z zakresu prawa karnego. Odbyła staże naukowe w: Universitat Autonoma de Barcelona (Facultad de Derecho) oraz w Instytucie Maxa Plancka we Freiburgu. Autorka kilkuset publikacji naukowych. Laureatka I nagrody Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w kategorii prac habilitacyjnych za rozprawę „Modus operandi sprawców zabójstw”.

Udostępnij na: