doświadczony radca prawny podejmie pracę lub współpracę w Warszawie

Mam, ponoć rzadką wśród prawników zajmujących się obsługą biznesu, umiejętność niezaogniania spraw między kontrahentami, szukania rozwiązań pozytywnych, zarówno w na ogół trudnym procesie negocjacji przy zawieraniu większych umów, jak też przy rozwiązywaniu innych spornych spraw.

 

Jestem dyyplomownaym mediatorem w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych. 

 

Jestem komunikatywna, obowiązkowa. samodzielna, mam umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji. cechuje mnie wysoka kultura osobista; nie jestem ograniczona sprawami domowymi czy rodzinnymi.  

 

Moje wiodące kwalifikacje obejmują sprawy bieżącej obsługi przedsiębiorcy, czyli sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów zarówno hanldowych, jak i umów najmu w dużych centrach handlowych, zajmowanie się sprawami korporacyjnymi, udzielanie konsultacji i porad, co wymaga wiedzy, doświadczenia i refleksu. 

 

Wiodącą dziedziną prawa, którą praktykuję, jest prawo cywilne (materialne i procesowe), handlowe i budowlane.

 

Mam duże doświadczenie w sprawach sądowych; prowadziłam dla klientów zarówno sprawy większe, jak i mnóstwo drobnych, ze sporów konsumenckich. a także wiele spraw administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

 

tel. 601 291 401, email. m.b.ostrowska@gmail.com 

Udostępnij na: