Wtorki radcowskie – II półrocze 2022 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w wykładach w ramach wtorków radcowskich, które transmitowane będą online na platformie e-learningowej EAR.

Za udział w jednym wykładzie on-line będzie można uzyskać 4 punkty szkoleniowe.

Szczegółowe zasady dotyczące udziału w wykładach online znajdziecie Państwo poniżej w załączonym pliku.

Zasady udziału w wykładach szkoleniowych transmitowanych online

6 września 2022 r.

17.30 Jak zachować zdrowie i być aktywnym do setki – sukces budowany zdrowymi nawykami – prof. dr hab. Mirosław Jarosz dyrektor Instytutu Edukacji Żywieniowej i Stylu Życia Profesora Jarosza, wieloletni Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia oraz kierownik Kliniki Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia

poziom średniozaawansowany

19.15 Dodatkowe produkty zabezpieczenia emerytalnego dostępne w Polsce. (IKE/IKZE/PPK/PPE). Podejście praktyczne – Marcin Wojewódka radca prawny

poziom podstawowy

20 września 2022 r.

17.30 Stosunki radcy prawnego z uczestnikami procesu świadczenia pomocy prawnej oraz samorządem radców prawnych – Marcin Mazur radca prawny, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie

poziom średniozaawansowany

19.15 Zasady techniki prawodawczej – charakter prawny ZTP i ich zakres zastosowania – dr Sławomir Peszkowski mediator stały Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP

poziom podstawowy

4 października 2022 r.

17.30 Radca Prawny przewodnikiem Klienta w gąszczu przepisów – komunikacja biznesowa a język prawniczy – dr Iwona Jaroszewska – Ignatowska radca prawny

poziom podstawowy

19.15 Asertywność w pracy radcy prawnego a unikanie konfliktu – dr hab. Jacek Wasilewski polski medioznawca, doktor habilitowany nauk społecznych, dziennikarz, pisarz, scenarzysta

poziom podstawowy

18 października 2022 r.

17.30 Wolność a kultura słowa w działalności zawodowej radcy prawnego – Arkadiusz Karasiński

radca prawny, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie

poziom średniozaawansowany

19.15 Jesteś swoim brandem. Sztuka autoprezentacji – Agnieszka Jelonkiewicz trenerka i konsultantka wizerunku

poziom podstawowy

8 listopada 2022 r.

17.30 Komunikacja marketingowa z klientem – Sławomir Ciupa radca prawny

poziom średniozaawansowany

19.15 Work – Life Balance – jak zarządzać emocjami, stresem i swoim czasem, by zwiększyć swój dobrostan w pracy i w życiu osobistym – Agnieszka Olejnik trener biznesu

poziom średniozaawansowany

22 listopada 2022 r.

17.30 Informowanie o wykonywaniu zawodu a promocja i reklama. Co jest dozwolone a co zakazane – Sławomir Ciupa radca prawny

poziom średniozaawansowany

19.15 Zarządzanie energią grupy w biznesie – Justyna Qunio ekspert ds. kreowania wizerunku, specjalista ds. personal branding

poziom podstawowy

6 grudnia 2022 r.

17.30 Etykieta w komunikacji biznesowej i oficjalnej – część 1 – Paweł Grotowski ekspert, trener i wykładowca akademicki z zakresu etykiety w biznesie, protokołu dyplomatycznego, komunikacji międzykulturowej i dress code, etykiety stołu i kultury wina

poziom średniozaawansowany

19.15 Etykieta w komunikacji biznesowej i oficjalnej – część 2 – Paweł Grotowski ekspert, trener i wykładowca akademicki z zakresu etykiety w biznesie, protokołu dyplomatycznego, komunikacji międzykulturowej i dress code, etykiety stołu i kultury wina

poziom średniozaawansowany

20 grudnia 2022 r.

17.30 Tajemnica zawodowa jako podstawowa wartość zawodu radcy prawnego. Czy istnieją sytuacje eskalujące odpowiedzialność za jej naruszenie – Bartosz Miszewski radca prawny, Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w Warszawie

poziom średniozaawansowany

19.15 Jak zwiększać jakość i skuteczność komunikacji? – wykorzystanie stylów komunikacji oraz mechanizmów wpływu społecznego – Anna Dąbrowska trener i coach, wykładowca na studiach podyplomowych w Akademii Koźmińskiego

poziom średniozaawansowany

Informujemy jednocześnie, że w przypadku powrotu do stacjonarnej formy szkoleń wykłady odbywać się będą zarówno w trybie on-line jak i w trybie stacjonarnym, a odpowiednia informacja w tym zakresie zostanie przekazana do publicznej wiadomości na stronie www.oirpwarszawa.pl.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116, 162.

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

Wtorki radcowskie wrzesień-grudzień 2022 r.