Nowe zasady doręczeń elektronicznych od 5 lipca 2022 r. – 10.05.2022 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu w ramach wtorku radcowskiego, które odbędzie się 10 maja 2022 r. w godzinach 17.30-19.00 na platformie e-learningowej EAR.

17.30  Nowe zasady doręczeń elektronicznych od 5 lipca 2022 r. – dr hab. Martyna Wilbrandt-Gotowicz profesor na UKSW

poziom średniozaawansowany

Plan szkolenia:

  • obowiązek posiadania przez radców prawnych adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych i sposób jego uzyskiwania
  • zakres spraw, w których stosowane będą nowe zasady doręczeń elektronicznych od 5 lipca 2022 r.
  • specyfika publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej

UWAGA! Nagranie ze szkolenia zostanie zamieszczone na platformie EAR.

W przypadku zaistnienia wyjątkowych lub nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany terminu, programu szkolenia jak również prowadzącego szkolenie. W takich sytuacjach odpowiednie informacje opublikowane zostaną  na stronie www.oirpwarszawa.pl

instrukcja logowania na wykład – uczestnicy spoza OIRP w Warszawie

instrukcja logowania na wykład – uczestnicy OIRP w Warszawie

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl

Ewelina Raczko pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: raczko.e@oirpwarszawa.pl