Kurs Español jurídico 2022

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych i aplikantów radcowskich do udziału w kursie z prawniczego języka hiszpańskiego – Español jurídico. Kurs będzie się składał z 3 trymestrów i odbywać się będzie w formie zajęć online. W każdym tygodniu zajęcia w danej grupie trwać będą 3 godz. szkoleniowe (2 godziny 15 minut). Dostęp do zajęć zapewnia OIRP w Warszawie przy wykorzystaniu platformy e-learningowej EAR. Zajęcia rozpoczną się w marcu 2022 i będą trwały do grudnia 2022 (I trymestr – marzec, kwiecień, maj, II trymestr – czerwiec, lipiec, wrzesień, III trymestr – październik, listopad, grudzień).

Szczegółowy opis poziomu zajęć znajdą Państwo poniżej:

Grupa B1 – Español jurídico – 18:00–20:15 wtorek

Kurs przeznaczony dla osób posługujących się językiem hiszpańskim na poziomie B1, obejmuje 36 spotkań, 12 spotkań w każdym trymestrze, podczas których słuchacze będą rozwijać znajomość hiszpańskiej terminologii prawniczej z zakresu różnych dziedzin prawa, m.in. prawa cywilnego, prawa spółek, prawa podatkowego, prawa zobowiązań, prawa karnego oraz prawa międzynarodowego. Celem kursu jest podniesienie ogólnego poziomu językowego słuchaczy w zakresie języka hiszpańskiego, z wykorzystaniem słownictwa specjalistycznego oraz ćwiczeń i zadań praktycznych, takich jak prowadzenie rozmów i negocjacji w zakresie omawianych dziedzin czy udzielanie i pozyskiwanie informacji na dany temat. Podczas zajęć ćwiczone będą wszystkie cztery kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, wypowiedź ustna oraz wypowiedź pisemna. Do każdych zajęć słuchacze otrzymają glosariusz będący podstawą do ćwiczeń powtórkowych i utrwalających poznany materiał. Kurs będzie równomiernie rozwijał kompetencje językowe w różnych dziedzinach prawa i pracy zawodowej radców prawnych.

Zajęcia będą opierały się na materiałach autorskich przygotowanych przez lektora prowadzącego.

Szkolenia poprowadzi lektor języka hiszpańskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, dr Agata Joanna Kornacka.

dr Agata Joanna Kornacka – doktor nauk humanistycznych, tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego od 2014 r., Kierownik i wykładowca (warsztaty przekładowe oraz metodologia przekładu prawniczego) Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy w latach 2019-2021. Od ponad 7 lat prowadzi kursy i warsztaty przygotowujące do egzaminu na tłumacza przysięgłego, współpracuje z kancelariami prawniczymi i organami wymiaru sprawiedliwości. Ukończyła lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim.

Za udział w jednych zajęciach radca prawny może otrzymać 6 punktów szkoleniowych.

Zgłoszenia:

Zainteresowane osoby prosimy o dokonanie rejestracji na stronie.

Link do rejestracji: https://earforms.oirpwarszawa.pl/index.php/519987?lang=pl

O zakwalifikowaniu na kurs decydować będzie kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w zajęciach przysługiwać będzie radcom prawnym i aplikantom radcowskim należącym do OIRP w Warszawie.

Informujemy, że rezygnacja z udziału w kursie (potwierdzona na piśmie) możliwa jest wyłącznie najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem I trymestru. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem I trymestru powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału (ZA TRZY TRYMESTRY). Rezygnacja z udziału w trakcie trwania kursu lub nieobecność na zajęciach bez względu na jej przyczynę, nie wpływa na obniżenie opłaty za kurs i powoduje utrzymanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału (ZA TRZY TRYMESTRY).

Opłaty za kurs można dokonywać na dwa sposoby:

  • jednorazowo w kwocie  1875 zł do dnia 28.02.2022 r.
  • w trzech ratach po 625 zł każda w terminach do: 28.02.2022 r.(I trymestr), 31.05.2022 r. (II trymestr), 30.09.2022 r. (III trymestr)

W przypadku aplikantów radcowskich do powyższej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko, wybrany język oraz nazwa grupy
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Informujemy jednocześnie, że w przypadku jeśli liczba osób zainteresowanych uczestnictwem w kursie uniemożliwi stworzenie grupy szkoleniowej poinformujemy Państwa o jego odwołaniu. O rozpoczęciu kursu zostaną Państwo poinformowani odrębnie.

Za uczestnictwo w jednych zajęciach w ramach kursu radcy prawni mogą uzyskać 6 punktów w ramach doskonalenia zawodowego.

Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl