Badania dokumentów – problematyka prawna i kryminalistyczna – 23.05.2022 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w warsztacie, który odbędzie się w formie stacjonarnej w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16 w dniu 23.05.2022 r. godz. 9:30-15:00.

Celem warsztatów jest zapoznanie Słuchaczek i Słuchaczy z podstawowymi problemami prawnymi
i możliwościami identyfikacyjnymi w zakresie ekspertyzy dokumentów. W trakcie zajęć zostaną m.in. omówione warunki poprawności opinii z tej dziedziny według orzecznictwa, techniczne i merytoryczne granice opiniowania, przykłady prawidłowych i nieprawidłowych pytań stawianych biegłym oraz najczęstsze błędy i uchybienia w zakresie opiniowania, jakie odnotowano w polskiej praktyce.

Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, profesor zwyczajny w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu kryminalistyki. Odbywał staże naukowe w Niemczech, USA, Chinach.

Program szkolenia:

900-930  Rejestracja uczestników

930-1100   

  • Badania dokumentów – wprowadzenie
  • Analiza orzecznictwa w zakresie badań dokumentów
  • Teoretyczne podstawy i założenia badań

1100-1115 przerwa kawowa

1115-1300

  • Możliwości identyfikacyjne badań dokumentów
  • Rodzaje badań i zasady ich prowadzenia
  • Szczegółowe rodzaje badań

1300-1330 lunch

1330-1500  

  • Opiniowanie z zakresu badań dokumentów – zasady sporządzania opinii
  • Błędy w pytaniach do biegłych.
  • Najczęstsze błędy w opiniach.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje radcom prawnym i aplikantom radcowskim.

Pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w szkoleniu pod warunkiem dostępności miejsc.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
390,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
780,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
999,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone podpisane oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data warsztatu 23.05.2022 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu logowania do platformy zostaną przesłane do uczestników szkolenia na e-mail kilka dni przed zaplanowanym wykładem.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia  radców prawnych z OIRP w Warszawie jest dostęp do extranetu radców prawnych.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

W przypadku zaistnienia wyjątkowych lub nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany terminu, programu szkolenia jak również prowadzącego szkolenie. W takich sytuacjach odpowiednie informacje opublikowane zostaną  na stronie www.oirpwarszawa.pl

Informacji o szkoleniu udziela:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl

Oświadczenie-VAT