Cykl szkoleń psychologicznych

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych oraz aplikantów radcowskich zrzeszonych w OIRP w Warszawie do udziału w bezpłatnym i otwartym cyklu szkoleń, które odbędą na platformie e-learningowej EAR na niżej przedstawione tematy i  we wskazanych terminach:

Środa – 3.11.2021 r. godz. 17:30 – 19:00

Stres doraźny, stres przewlekły – jak chronić się przed wypaleniem zawodowym?

Program szkolenia:

 • Fizjologia stresu i funkcje autonomicznego układu nerwowego w sytuacji zagrożenia oraz streso-pochodne procesy psychologiczne i fizjologiczne
 • Rozpoznawanie osobistych wzorców reagowania i wyzwalaczy stresu
 • Test do autodiagnozy własnego poziomu zestresowania
 • Przygotowanie indywidualnych strategii i proaktywnych reakcji na stresujące sytuacje
 • Poznanie skutecznych technik i metod radzenia sobie ze stresem
 • Nauka ćwiczeń oddechowych i technik relaksacyjnych
 • Zrozumienie, jak poprzez dietę, sen i styl życia utrzymywać stres na zdrowym, eufunkcjonalnym poziomie
 • Opracowanie długoterminowego planu działania w celu zminimalizowania stresu oraz uchronienia się przed wypaleniem i kryzysem

Czwartek – 18.11.2021 r. godz. 17:30 – 19:00

Kryzys, przeciążenie – jak chronić się przed depresją i zachować zdrowie psychiczne w turbulentnych czasach?

Program szkolenia:

 • Kiedy mówimy o przeciążeniu, a kiedy o kryzysie wewnętrznym? – Kryteria diagnostyczne
  i adekwatne metody interwencji
 • Zagrożenie depresją – epizod paradepresyjny, a depresja kliniczna – wskaźniki
 • Metody udzielenia wsparcia – kiedy rozmowa,  kiedy coaching interwencyjny, kiedy interwencja kryzysowa, a kiedy psychoterapia…?
 • Wprowadzenie w temat zdrowia psychicznego, odporności psychicznej i rezyliencji – historia pojęcia i definicje
 • Czym jest odporność psychiczna (Mental Toughness) – wyznaczniki; cztery składowe MT – 4 C: zaangażowanie – Commitment, poczucie kontroli i wpływu – Control, reagowanie na wyzwania – Challenge i poczucie pewności siebie – Confidence
 • Well-being – Model 5 filarów dobrostanu psychicznego – jak zadbać o siebie
 • Jak stosować reguły regeneracji własnej energii chroniąc swoje zdrowie psychiczne

Środa – 24.11.2021 r. godz. 17:30 – 19:00

Silne emocje w pracy, zarządzanie sobą i własnym stanem emocjonalnym

Program szkolenia:

 • 5 aspektów Inteligencji emocjonalnej – test do autodiagnozy
 • Ludzkie wzorce reakcji na duże pobudzenie emocjonalne, ze szczególnym uwzględnieniem strachu, gniewu lub poczucia straty
 • Zdrowe granice empatii
 • Emocje nieadekwatne – kiedy nasz rozum „idzie się gonić” i co można doraźnie zrobić wchodząc  w relacje z osobami doświadczającymi pochłonięcia emocjonalnego?
 • Emocje pierwszego i drugiego rzędu – i jakimi metodami adekwatnie zarządzać własnym stanem
 • Emocjonalne AKIDO w praktyce samoregulacji oraz zarządzania emocjami innych
 • Jak zadbać o bezpieczeństwo emocjonalne swoje i innych w sytuacjach szczególnie trudnych?

Środa – 1.12.2021 r. godz. 17:30 – 19:00

Konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

Program szkolenia:

 • Rodzaje konfliktów – typologia
 • Wpływ konfliktu na emocje i zniekształcenia w postrzeganiu sytuacji
 • Styl zarządzania konfliktem – test do autodiagnozy
 • Umiejętność budowania kontaktu w sytuacjach konfliktowych
 • Wielopoziomowe słuchanie i stosowanie podstawowych zasad psychologii behawioralno-poznawczej w dialogu z osobami w silnych emocjach
 • Komunikacja inteligentna emocjonalnie i zdrowe granice empatii
 • Model Dialogu: „4 komnaty serca” – narzędzie służące go tego, aby wzmacniać zaufanie i nawet po kryzysie emocjonalnym i budować porozumienie ponad różnicami

Środa – 8.12.2021 r. godz. 17:30 – 19:00

Budowanie relacji z trudnym klientem – asertywność i sztuka skutecznej komunikacji

Program szkolenia:

 • Postawa asertywna a submisja i agresja – wyznaczniki zachowań
 • Trudny klient, a toksyczne zachowania społeczne – behawioralne wzorce toksyn agresywnych oraz toksyn pasywnych (wampirów energetycznych) i jak się chronić
 • Konstruktywne wyrażanie opinii i uczuć
 • Zasady przyjmowania i wyrażania pochwał i krytyki
 • Radzenie sobie z agresją werbalną  i obrona przed manipulacją
 • Komunikacja w sytuacjach napięć emocjonalnych i różnicy perspektyw – podstawowe błędy w komunikacji i klucze do porozumiewania się z „trudnymi ludźmi”

Czwartek –16.12.2021 r. godz. 17:30 – 19:00

Zarządzanie swoją energią w czasie – efektywność osobista

Program szkolenia:

 • Zarządzanie swoją energią w czasie – zyski
 • Bilans zarządzania czasem – mój dzień – moje nawyki
 • Samoorganizacja – „Robot pedant” czy „Chodzący chaos”?  Osobiste preferencje a podnoszenie własnej efektywności
 • Eliminacja złodziei czasu
 • Fizjologia czasu – rytmy biologiczne dobowe, kwartalne i roczne
 • Zasady planowania poprzez czynności, cele, wartości role;
 • Ustalanie priorytetów – co jest naprawdę ważna, co pilne, a co priorytetowe…?
 • Metoda planowania wstecznego a osiąganie zamierzonych rezultatów
 • Techniki szybkiego odpoczynku i regeneracji energii

dr Lidia D. Czarkowska ­– psycholog, socjolog. Od wielu lat współpracuje z firmami szkoleniowymi; prowadziła szkolenia zamknięte, warsztaty i treningi dla wielu podmiotów zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego. Doświadczony trener i mentor prowadzący szkolenia z szerokiego zakresu tematów związanych z miękkimi kompetencjami oraz psychologii biznesu i zarządzania dla firm i instytucji. Certyfikowany coach (Arts&Science of Coaching Erickson College oraz Coach Wise – Coaching Essentials – kursy akredytowane przy International Coach Federation).

Za udział w jednym szkoleniu radca prawny otrzyma 4 punkty w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.