Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem na tle praktyki sądowej i orzecznictwa – 6.06.2022 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w formie stacjonarnej w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16 w dniu 6.06.2022 r. godz. 9:30-15:00.

Celem szkolenia jest prezentacja najczęściej występującego rodzaju spraw sądowych w sądzie pracy związanych z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i praktyki sądowej.

SSO dr Monika Rosłan-Karasińska obecnie w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, jest to wydział I i II instancyjny. Orzeka od maja 2006 r. najpierw w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi- Południe w Warszawie, od lutego 2016 r. w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie.  Pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącej Wydziału. Posiada tytuł naukowy dr nauk prawnych, rozprawa doktorska „Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika” (Instytut Nauk Prawnych PAN styczeń 2010r.).

Program szkolenia:

900-930  Rejestracja uczestników

930-1100    Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem z zachowaniem okresu wypowiedzenia: przesłanki, praktyka sądowa, najnowsze orzecznictwo do art. 45 k.p.

1100-1115 przerwa

1115-1300  Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia: przesłanki, praktyka sądowa, najnowsze orzecznictwo do art. 52 k.p.

1300-1330 przerwa

1330-1500  Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia w okresie biegnącego wypowiedzenia, praktyka sądowa, najnowsze orzecznictwo do art. 60 k.p., rozbieżności w orzecznictwie.

     Problematyka zbiegu roszczeń w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia w okresie      wypowiedzenia:

 1. niewadliwie wypowiedzenie + wadliwe rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia art. 52 k.p.
 • wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lipca 2008 r. II PK 361/07:
 • wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2017 r.
 • wyrok Sądu Najwyższego z 24 lutego 2016 r. III PK 70/15:
 1. wadliwe wypowiedzenie + wadliwe rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia art. 52 k.p.
 • wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2001 r. I PKN 568/00:
 • wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2005 r. III PK 44/05 OSNP 2006/9-10/147:
 • wyrok z 8 grudnia 2016 r. II PK 264/15
 •  uchwała Sądu Najwyższego z 4.04.2019 r. III PZP 2/19, OSNP 2019/9, poz. 105.
 1. wadliwe wypowiedzenie + niewadliwe rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia art. 52 k.p.
 • wyrok Sądu Najwyższego z 26 maja 2000 r. I PKN 675/99
 • wyrok Sądu Najwyższego z 28.05.2005 r. i 16.2.2017 r.
 1. rozwiązanie stosunku pracy w okresie wypowiedzenia (w ostatnim dniu wypowiedzenia).
 • wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 1983 r. I PRN 32/83:
 • wyrok Sądu Najwyższego z dnia  11 września 2007  r.  II PK 19/07:

Rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia, praktyka sądowa, najnowsze orzecznictwo do art. 55 par.1 (1) k.p.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Poziom zaawansowany – uczestnicy dobrze znają przepisy prawa oraz instytucje prawne, które objęte są zakresem przedmiotowym szkolenia i mają bieżącą lub częstą możliwość ich interpretacji lub stosowania w swojej praktyce zawodowej. Posiadają także wiedzę w zakresie orzecznictwa sądowego w obszarze zagadnień objętych tematyką szkolenia. Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje radcom prawnym i aplikantom radcowskim.

Pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w szkoleniu pod warunkiem dostępności miejsc.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone podpisane oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 6.06.2022 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

W przypadku zaistnienia wyjątkowych lub nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany terminu, programu szkolenia jak również prowadzącego szkolenie. W takich sytuacjach odpowiednie informacje opublikowane zostaną  na stronie www.oirpwarszawa.pl

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl

Ewelina Raczko pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: raczko.e@oirpwarszawa.pl

Oświadczenie-VAT