Poniedziałki radcowskie online – I półrocze 2022 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w wykładach w ramach poniedziałków radcowskich, które transmitowane będą online. Tematyka wykładów ma charakter przekrojowy i podzielona została, tak jak dotychczas, według następujących założeń: pierwszy poniedziałek miesiąca  – zagadnienia z zakresu prawa i procedury administracyjnej; drugi poniedziałek miesiąca – zagadnienia z zakresie prawa i procedury cywilnej; trzeci poniedziałek miesiąca – zagadnienia z zakresu prawa i procedury karnej; czwarty poniedziałek miesiąca  – zagadnienia inne, w tym prawo pracy czy prawo handlowe.

Za udział w jednym wykładzie on-line będzie można uzyskać 4 punkty szkoleniowe.

Szczegółowe zasady dotyczące udziału w wykładach online znajdziecie Państwo poniżej w załączonym pliku.

Zasady udziału w wykładach szkoleniowych transmitowanych online

10 stycznia 2022 r.

17.30 Najnowsze zmiany w zakresie podatków dochodowych, w tym mogących mieć wpływ na bieżącą działalność radcy prawnego – Wanda Pałasz, radca prawny

poziom średniozaawansowany

19.15 Księgowość i podstawy rachunkowości dla radców prawnych – Rafał Pytliński, certyfikowany księgowy

poziom średniozaawansowany

17 stycznia 2022 r.

17.30 Kumulatywna ochrona w prawie własności intelektualnej. Współwystępowanie autonomicznych reżimów ochrony – dr Dorota Gabler, doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

poziom średniozaawansowany

19.15 Ochrona własności intelektualnej w działalności gospodarczej prowadzonej w internecie – dr hab. Cezary Błaszczyk, radca prawny

poziom średniozaawansowany

24 stycznia 2022 r.

17.30 Zmiany w prawie karnym w czasie pandemii Covid-19 – prof. dr hab. Dariusz Świecki, sędzia Sądu Najwyższego

poziom średniozaawansowany

19.15 Konsensualne sposoby zakończenia postępowania karnego – Przemysław Nowak, prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie

poziom średniozaawansowany

31 stycznia 2022 r.

17.30 Pre-pack – przygotowana likwidacja – Bartosz Sierakowski, radca prawny

poziom średniozaawansowany

19.15 Prawa wierzycieli w postępowaniu upadłościowym – prof. dr hab. Anna Hrycaj, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

poziom średniozaawansowany

7 lutego 2022 r.

17.30 Odpowiedzialność za szkody w środowisku – dr hab. Agata Kosieradzka, radca prawny

poziom podstawowy

19.15 Kontrola wykorzystania subwencji z PFR – Krzysztof Brysiewicz, radca prawny

poziom średniozaawansowany

14 lutego 2022 r.

17.30 Kompensata pieniężna (zadośćuczynienie, nawiązka na cel społeczny) jako forma ochrony dóbr osobistych – Roman Dziczek, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie

poziom średniozaawansowany

19.15 Ochrona wizerunku  – model prawny ochrony, roszczenia, orzecznictwo sądowe – Michał Barta, radca prawny

poziom średniozaawansowany

21 lutego 2022 r.

17.30 Obowiązki informacyjne lekarza – dr Dariusz Hajdukiewicz, doktor nauk prawnych; lekarz, specjalista chirurgii ogólnej

poziom średniozaawansowany

19.15 Odpowiedzialność karna za przeprowadzenie eksperymentu medycznego wbrew warunkom ustawy – dr Dariusz Hajdukiewicz, doktor nauk prawnych; lekarz, specjalista chirurgii ogólnej

poziom średniozaawansowany

28 lutego 2022 r.

17.30 Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji i finansowania zadań publicznych – dr Rafał Cieślak, radca prawny

poziom średniozaawansowany

19.15  Zdematerializowane akcje w praktyce obrotu – dr Marcin Chomiuk, radca prawny

poziom średniozaawansowany

7 marca 2022 r.

17.30 Pytania do SWZ „po nowemu” w Prawie zamówień publicznie. Jak skutecznie wyjaśnić SWZ? – Piotr Trębicki, radca prawny

poziom średniozaawansowany

19.15 Nowe międzynarodowe standardy zakresie compliance – norma ISO 37301:2021, wytyczne U.S DoJ 2020 – Krzysztof Krak, prawnik, ekspert ds. compliance i przeciwdziałania nadużyciom, niezależny doradca i analityk

poziom średniozaawansowany

14 marca 2022 r.

17.30 Postępowanie dowodowe w sprawie o rozwód  ze szczególnym uwzględnieniem postępowania dowodowego z dokumentu – Marek Grodzki, sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga

poziom średniozaawansowany

19.15 Dowodowe odrębności postępowania w sprawach gospodarczych – Maciej Kruszyński, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

poziom średniozaawansowany

21 marca 2022 r.

17.30 Problematyka kwalifikacji prawnej oszustw w działalności gospodarczej – dr hab. Barbara Nita-Światłowska, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie

poziom średniozaawansowany

19.15 Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia na podstawie rozdziału 58 k.p.k. i ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa Polskiego – dr hab. Barbara Nita-Światłowska, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie

poziom średniozaawansowany

28 marca 2022 r.

17.30 Sztuczna inteligencja – Artificial Intelligence Act – Roman Bieda, radca prawny

poziom średniozaawansowany

19.15 Umowy na wdrożenie systemów sztucznej inteligencji i ochrona własności intelektualnej – Roman Bieda, radca prawny

poziom średniozaawansowany

4 kwietnia 2022 r.

17.30 Naruszenie zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy jako podstawa uchylenia decyzji przez sąd administracyjny – Paweł Chrupek, radca prawny

poziom średniozaawansowany

19.15 Skarga o wznowienie postępowania – istotne zagadnienia – Adam Bącal, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

poziom średniozaawansowany

11 kwietnia 2022 r.

17.30 Uregulowanie zagadnień związanych z małoletnimi dziećmi rozwodzących się małżonków – Wioletta Iwańczuk, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

poziom średniozaawansowany

19.15 Postępowanie nieprocesowe – wybrane zagadnienia dotyczące  postępowania o zniesienie współwłasności, podziału majątku wspólnego i działu spadku, rozliczenia dotyczące osób trzecich – Ewa Jarzyńska, sędzia Sądu Okręgowego w Płocku

poziom średniozaawansowany

25 kwietnia 2022 r.

17.30 Przestępstwo prania brudnych pieniędzy – Maciej Gruszczyński, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

poziom zaawansowany

19.15 Udział obrońcy na etapie wykonawczym ze szczególnym uwzględnieniem instytucji prawa penitencjarnego – Mariusz Piłat, prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie

poziom średniozaawansowany

9 maja 2022 r.

17.30 Materialno-prawne przesłanki wydawania decyzji o warunkach zabudowy – Paula Januszewska, radca prawny

poziom średniozaawansowany

19.15 Wydanie decyzji o pozwolenie na budowę i zgłoszenie – Piotr Grodzki, radca prawny

poziom średniozaawansowany

16 maja 2022 r.

17.30 Postępowanie dowodowe po nowelizacji k.p.c. Dobre praktyki – Grzegorz Karaś, sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu

poziom średniozaawansowany

19.15 Praktyczne problemy postępowania sądowego w sprawie o podział majątku dorobkowego – Grzegorz Karaś, sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu

poziom średniozaawansowany

23 maja 2022 r.

17.30 Zasady sporządzania i wnoszenia apelacji w sprawach karnych – prof. dr hab. Dariusz Świecki, sędzia Sądu Najwyższego

poziom średniozaawansowany

19.15 Ustalanie znamion strony podmiotowej czynu zabronionego w praktyce wymiaru sprawiedliwości – dr Szymon Krajnik, radca prawny

poziom średniozaawansowany

30 maja 2022 r.

17.30 Wykonywanie pracy poza stałym miejscem pracy – dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska, radca prawny

poziom średniozaawansowany

19.15 Delegowanie pracowników do pracy na terenie Niemiec – Sabina Ociepa, adwokat

poziom podstawowy

6 czerwca 2022 r.

17.30 Wybrane aspekty podatkowe transakcji międzynarodowych – Karol Trybulec, radca prawny

poziom średniozaawansowany

19.15 Najnowsze zmiany w harmonogramie wdrożeń przepisów o doręczeniach elektronicznych oraz ochrona danych osobowych w orzecznictwie sądowo-administracyjnym – prof. dr hab. Martyna Wilbrandt – Gotowicz, profesor na UKSW

poziom średniozaawansowany

13 czerwca 2022 r.

17.30 Umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA) – Tomasz Sałaciński, radca prawny

poziom podstawowy

19.15 Dobrodziejstwo czy zmora? Jak należałoby ocenić gest ustawodawcy względem umowy franczyzy? – Katarzyna Okonek, radca prawny

poziom średniozaawansowany

20 czerwca 2022 r.

17.30 „Opinia prywatna” w postępowaniu karnym – prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, biegły sądowy

poziom zaawansowany

19.15 Przeszkody procesowe w praktyce obrończej – dr Mateusz Woiński, radca prawny

poziom średniozaawansowany

27 czerwca 2022 r.

17.30 Zastosowanie mediacji w stosunkach cywilnoprawnych – prof. ALK dr hab. Mariusz Maciejewski, radca prawny

poziom średniozaawansowany

19.15 Zakres zastosowania mediacji w postępowaniu administracyjnym – dr Sławomir Peszkowski, mediator stały Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP

poziom średniozaawansowany

Informujemy jednocześnie, że w przypadku powrotu do stacjonarnej formy szkoleń wykłady odbywać się będą zarówno w trybie on-line jak i w trybie stacjonarnym, a odpowiednia informacja w tym zakresie zostanie przekazana do publicznej wiadomości na stronie www.oirpwarszawa.pl.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116, 162.

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

Poniedziałki radcowskie styczeń-czerwiec 2022