Legal English 2023

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych oraz aplikantów radcowskich do udziału w kursie z prawniczego języka angielskiego Legal English. Kurs będzie się składał z trzech trymestrów i odbywać się będzie w formie zajęć online. W każdym tygodniu zajęcia w danej grupie trwać będą 3 godz. szkoleniowe (2 godziny 15 minut). Dostęp do zajęć zapewnia OIRP w Warszawie przy wykorzystaniu platformy e-learningowej EAR. Zajęcia rozpoczną się w styczniu 2023 i będą trwały do grudnia 2023 (I trymestr styczeń-marzec, II trymestr kwiecień-czerwiec, III trymestr – październik-grudzień), z wyłączeniem okresu wakacyjnego tj. lipiec-wrzesień.

Szczegółowy opis poziomu zajęć znajdą Państwo poniżej:

Grupa B1 –  wtorek 18.00 – 20.15 (BRAK MIEJSC)

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy posługują się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym (B1). Program kursu obejmować będzie podstawowe słownictwo z zakresu postępowania cywilnego, postępowania karnego, prawa pracy, prawa spółek i prawa umów. Część zajęć poświęcona będzie wprowadzeniu słuchaczy w strukturę egzaminu TOLES Foundation. Program kursu będzie również obejmował tłumaczenia fragmentów tekstów prawniczych – umów, pełnomocnictw, dokumentów założycielskich spółek dokumentów sądowych, opinii oraz omawianie studium przypadków.

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o podręcznik The Lawyer’s English Language Coursebook., Catherin Mason, Second Edition oraz materiały autorskie przygotowane przez lektora prowadzącego.

Grupa B2 – poniedziałek 18.00 – 20.15 (BRAK MIEJSC)
Grupa B2 – czwartek 10.00 – 12.15 (BRAK MIEJSC)

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy posługują się językiem angielskim na poziomie wyższym średniozaawansowanym (B2) i ma na celu wprowadzenie słuchaczy w strukturę egzaminu TOLES Higher. Program kursu obejmować będzie słownictwo z zakresu postępowania cywilnego, postępowania karnego, prawa pracy, prawa finansowego i prawa spółek. Ćwiczenia praktyczne przygotowujące do egzaminu wzbogacone będą o ćwiczenia z zakresu struktur gramatycznych używanych w języku prawniczym (inverted conditionals, stylistic inversion, reporting passive structures, indirect questions), oraz ćwiczenia na rozumienie ze słuchu. Program kursu będzie również obejmował tłumaczenia fragmentów tekstów prawniczych – umów, pełnomocnictw, dokumentów założycielskich spółek, dokumentów sądowych, opinii oraz omawianie studium przypadków.

Warto zaznaczyć, że certyfikat TOLES Higher spełnia wymogi rekrutacyjne do programów LL.M, gdzie wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 potwierdzona certyfikatem.

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o podręcznik The Lawyer’s English Language Coursebook., Catherin Mason, Second Edition oraz materiały autorskie przygotowane przez lektora prowadzącego.’

Renata Korzeniowska – absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, lektor języka angielskiego na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie prowadzi lektoraty z języka prawniczego na Wydziale Prawa i Administracji i języka biznesowego na Wydziale Zarządzania. Wcześniej prowadziła kursy przygotowujące do egzaminu TOEIC i pracowała w korporacji w międzynarodowym środowisku. Doskonaliła język angielski podczas kilkuletniego pobytu w Wielkiej Brytanii. Pasjonuje się Legal i Business English, wykorzystuje innowacyjne metody nauczania m.in. gamifikację i nowoczesne narzędzia pracy m.in. Quizlet, które powodują, że słuchacze łatwiej i przyjemniej uczą się języka obcego.

Grupa C1 – wtorek 10.00 – 12.15
Grupa C1 – środa 18.00 – 20.15 (BRAK MIEJSC)

Kurs przeznaczony jest dla osób posługujących się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym (C1), dla których ważne jest uzupełnienie kwalifikacji prawniczych o specjalistyczne umiejętności językowe. Celem kursu jest poznanie słownictwa oraz stylistyki Legal English, nabycie umiejętności językowych umożliwiających codzienną komunikację w anglojęzycznym środowisku zawodowym oraz wprowadzenie w strukturę egzaminu TOLES Advanced.

Program kursu obejmuje między innymi słownictwo z zakresu prawa cywilnego z naciskiem na prawo umów, prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa własności intelektualnej, prawa pracy, deliktu, podstaw prawa medycznego i farmaceutycznego. Zajęcia wzbogacone będą o ćwiczenia z zakresu konstrukcji gramatycznych używanych w języku prawniczym oraz słownictwo non-legal m.in. z zakresu finansów. Słuchacze będą również mieli sposobność analizy, edycji i tłumaczenia wybranych aktów prawnych i innych tekstów prawniczych w języku angielskim.

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o podręcznik Advanced Legal English, Catherine Mason and Natalie Canham, 2nd edition, materiały autentyczne oraz materiały autorskie przygotowane przez lektora prowadzącego.

Grupa C2 – piątek 10.00 – 12.15

Kurs przeznaczony jest dla osób posługujących się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym (C1+, C2), dla których ważne jest uzupełnienie kwalifikacji prawniczych o wysoce specjalistyczne słownictwo i umiejętności językowe. Celem kursu jest uporządkowanie i uzupełnienie słownictwa oraz stylistyki Legal English, szlifowanie umiejętności językowych wykorzystywanych w komunikacji w anglojęzycznym środowisku zawodowym oraz wprowadzenie w strukturę egzaminu TOLES Advanced.

Program kursu obejmuje między innymi słownictwo z zakresu prawa cywilnego, z naciskiem na prawo umów, prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa finansowego, prawa własności intelektualnej, prawa pracy, deliktu, prawa medycznego i farmaceutycznego. Zajęcia dopełniają ćwiczenia z zakresu zaawansowanych konstrukcji gramatycznych charakterystycznych dla języka prawniczego oraz słownictwo non-legal m.in. z zakresu finansów. Słuchacze będą również mieli sposobność ćwiczyć tłumaczenie, edycję i tworzenie wybranych aktów prawnych i innych tekstów prawniczych w języku angielskim.

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o podręcznik Advanced Legal English, Catherine Mason and Natalie Canham, 2nd edition, materiały autentyczne oraz materiały autorskie przygotowane przez lektora prowadzącego.

Honorata Madej – absolwentka pięcioletnich studiów magisterskich w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją amerykańską. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Medycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studentka prawa. Od dwóch dekad organizuje i prowadzi szkolenia językowe dla warszawskich firm i instytucji, w tym ministerstw i kancelarii prawnych. Specjalizuje się w nauczaniu języka angielskiego prawniczego, finansowego i biznesowego. Przygotowała wielu swoich słuchaczy do egzaminów CAE CPE, IELTS, TOEFL i TOLES. Podniosła kompetencje językowe prawników, polityków oraz członków zarządu spółek, przyczyniając się do ich sukcesu zawodowego. Tłumacz tekstów specjalistycznych z zakresu prawa, finansów, medycyny i farmacji. Pasjonatka języków obcych i prawa.

Za udział w jednych zajęciach radca prawny może otrzymać 6 punktów szkoleniowych.

Zgłoszenia:

Zgłoszeń dokonujemy poprzez rejestrację do wybranej grupy pod poniższym linkiem:

Rejestracja do grupy C1 – wtorek 10.00 – 12.15

Rejestracja do grupy C2 – piątek 10.00 – 12.15

Jednocześnie informujemy, że osoby, które chcą sprawdzić swój poziom językowy proszone są  o kontakt mailowy: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl.

Liczba miejsc dla każdej ze wskazanych powyżej grup jest ograniczona.

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje radcom prawnym i aplikantom radcowskim należącym do OIRP w Warszawie oraz osobom, które kontynuują udział w kursie.

Informujemy, że bezkosztowa rezygnacja z udziału w kursie (potwierdzona na piśmie) możliwa jest wyłącznie najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem I trymestru. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem I trymestru powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału (ZA TRZY TRYMESTRY). Informujemy również, że  rezygnacja z udziału w kursie w trakcie jego trwania  lub nieobecność na zajęciach, bez względu na jej przyczynę, nie wpływa na obniżenie opłaty za kurs i powoduje utrzymanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału (ZA TRZY TRYMESTRY). Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie zostaną poinformowane o terminie rozpoczęcia I trymestru w celu umożliwienia zachowania powyższych terminów.

Opłaty za kurs można dokonać na 2 sposoby:

  • jednorazowo w kwocie 1990 zł netto do 31.12.2022 r.
  • w trzech ratach po 663,33 zł każda w terminach do: 31.12.2022 r (I trymestr), 31.03.2023 r. (II trymestr), 30.09.2023 (III trymestr)

W przypadku aplikantów radcowskich do powyższej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko, wybrany język oraz nazwa grupy
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Informujemy jednocześnie, że w przypadku jeśli liczba osób zainteresowanych uczestnictwem w kursie będzie niewystarczająca do jego organizacji kurs ten zostanie odwołany a osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o tym odrębnie. O terminach zajęć w ramach danej grupy zostaną Państwo poinformowani odrębnie.

Za udział w jednych zajęciach radca prawny może otrzymać 6 punktów szkoleniowych.

Marta Gardzińska, pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Aleksandra Pietrasik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: pietrasik.a@oirpwarszawa.pl

 

Oświadczenie VAT