Doskonalenie praktycznych umiejętności pisania i mówienia (poziom C1)

Legal English – kontynuacja
Doskonalenie praktycznych umiejętności pisania i mówienia (poziom C1)

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na bardzo duże zainteresowanie szkoleniem Legal English, Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie uruchomiła dodatkowe zapisy do grup szkoleniowych, dla których zajęcia odbywają się w soboty w godz. 10.00–13.00

Szkolenie Legal English będzie prowadzone w cyklu trzymiesięcznym (trymestry) przez okres dziewięciu miesięcy. Pierwszy trymestr rozpocznie się w październiku 2015 r., następne zaś odpowiednio, w styczniu 2016 r. i kwietniu 2016 r. Każdy z kolejnych trymestrów stanowić będzie odrębne szkolenie językowe.

Kurs obejmuje:

  • naukę dalszego doskonalenia terminologii z zakresu procedury cywilnej, prawa spółek, prawa handlowego, prawa zobowiązań, prawa rzeczowego, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa pracy, prawa własności intelektualnej, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa karnego, prawa Unii Europejskiej.
  • naukę rozwijania praktycznych umiejętności językowych w zakresie formułowania roszczeń, pełnomocnictw, udzielania porad prawnych w języku angielskim, komunikacji z klientem, prowadzenia negocjacji, postępowania przed sądem oraz analizowania tekstów prawnych i prawniczych.
  • warsztaty przekładu tekstów prawnych m. in. w oparciu o KC i KSH.
  • analizę kazusów.

Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu, w siedzibie OIRP w Warszawie w grupie do 15 osób.
soboty w godz. 10.00–13.00 w siedzibie OIRP przy Pl. Konstytucji 5

Szkolenia poprowadzi lektor języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie nauczania Legal English, zarówno o tematyce ogólnej, jak i specjalistycznej – Barbara Niepytalska.

Pani Barbara Niepytalska – wykładowca SZJO UW, prowadzi zajęcia języka angielskiego dla prawników na Wydziale Prawa i Administracji oraz Business English na Wydziale Zarządzania. Doktorantka Instytutu Anglistyki, UW. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego ogólnego oraz specjalistycznego dla dorosłych. Prowadzi zajęcia przygotowujące do certyfikatów TOLES, TOEIC, TOEFL, IALETS, ILEC i LCCI. Współautorka podręcznika do nauki języka angielskiego prawniczego „Key Legal Words”, (2004), wyd. WSPiZ

Cena szkolenia dla grupy sobotniej wynosi 590 zł netto trymestr (1770 zł netto za całość kursu)
Uczestnicy szkolenia ponoszą również koszt zakupu podręczników i wydatków związanych z otrzymaniem materiałów autorskich przygotowanych przez lektora pod kątem oczekiwań Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Zgłoszenia:
Wypełnioną kartę zgłoszeniową dostępną poniżej artykułu przyjmujemy:
– e-mailem (w formie zeskanowanej) na adres: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl
– faxem – (22) 862 59 20 lub (22) 862 41 73

Uwaga!
Zgłoszenia przyjmowane są na trzy trymestry szkolenia (każdy po 3 miesiące) z możliwością kontynuacji.
Zapisy na zajęcia w roku 2015–2016 będą uruchomione w czerwcu 2015 r.
Uprzejmie informujemy, iż liczy się kolejność zgłoszeń.

Wpłat za kurs należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o przyjęciu na szkolenie.

Informacji o kursie udzielają:
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: