Doskonalenie praktycznych umiejętności pisania i mówienia (poziom B2/C1)

Legal English – kontynuacja

Doskonalenie praktycznych umiejętności pisania i mówienia (poziom B2/C1)

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na bardzo duże zainteresowanie szkoleniem Legal English, Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie uruchomiła dodatkowe zapisy do grup szkoleniowych, dla których zajęcia odbywają się w piątki w godz. 17.30–20.30.

Szkolenie Legal English będzie prowadzone w cyklu trzymiesięcznym (trymestry) przez dziewięć miesięcy. Pierwszy trymestr rozpocznie się w październiku 2015 r., następne zaś odpowiednio, w styczniu 2016 r. i kwietniu 2016 r. Każdy z kolejnych trymestrów stanowić będzie odrębne szkolenie językowe.

Kurs obejmuje naukę:

  • prawidłowej konstrukcji (w zakresie językowym) klauzul umownych w umowach cywilnoprawnych i z zakresu prawa handlowego.
  • formułowania roszczeń (pism) związanych z wadliwym wykonaniem umowy.
  • podstawowych pojęć dotyczących spółek osobowych i kapitałowych, prawidłowej konstrukcji sformułowań w zakresie obrotu udziałami/akcjami, zmian w kapitałach spółki, zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy, posiedzeń organów spółek.
  • prawa pracy, tj.: podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy, klauzule w kontraktach managerskich, klauzule zakazu konkurencji.
  • prawa spadkowego.
  • postępowania przed sądem: pisma procesowe, orzeczenia, środki odwoławcze.
  • komunikacji z klientem – język formalny i nieformalny (korespondencja pisemna, podsumowanie spotkań, oferta).

Postępowania przed sądem – pisma procesowe, orzeczenia, środki odwoławcze
Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu, w siedzibie OIRP w Warszawie przy Pl. Konstytucji 5 w grupie do 15 osób w piątki, godz. 17.30–20.30
Szkolenia poprowadzi lektor języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie nauczania Legal English, zarówno o tematyce ogólnej, jak i specjalistycznej – Barbara Niepytalska.
Barbara Niepytalska – wykładowca SZJO UW, prowadzi zajęcia języka angielskiego dla prawników na Wydziale Prawa i Administracji oraz Business English na Wydziale Zarządzania. Doktorantka Instytutu Anglistyki, UW. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego ogólnego oraz specjalistycznego dla dorosłych. Prowadzi zajęcia przygotowujące do certyfikatów TOLES, TOEIC, TOEFL, IALETS, ILEC i LCCI. Współautorka podręcznika do nauki języka angielskiego prawniczego „Key Legal Words”, (2004), wyd. WSPiZ

Cena szkolenia wynosi 590 zł netto trymestr (1770 zł netto za całość kursu).
Uczestnicy szkolenia ponoszą również koszt zakupu podręczników i wydatków związanych z otrzymaniem materiałów autorskich przygotowanych przez lektora pod kątem oczekiwań Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Zgłoszenia:
Wypełnioną kartę zgłoszeniową dostępną poniżej artykułu przyjmujemy:
– e-mailem (w formie zeskanowanej) na adres: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl
– faxem: (22) 862 59 29 lub (22) 862 41 73

Uwaga!
Zgłoszenia przyjmowane są na trzy trymestry szkolenia (każdy po 3 miesiące) z możliwością kontynuacji. Zapisy na zajęcia w roku 2015–2016 będą uruchomione w czerwcu 2015 r.
Uprzejmie informujemy, iż liczy się kolejność zgłoszeń.

Wpłat za kurs należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o przyjęciu na szkolenie.

Informacji o kursie udzielają:
Marta Dywicka, pod numerem telefonu: (22) 862 41 69, wew. 116, e-mail: dywicka.m@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu: (22) 862 41 69, wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: