● Doroczne Spotkanie Międzynarodowej Komisji Prawników Sekcja Polska

W piątek 24 kwietnia 2015 r. w Sądzie Najwyższym odbyło się Doroczne Spotkanie zorganizowane przez Polską Sekcję Międzynarodowej Komisji Prawników.

Podczas spotkania miało miejsce wręczenie nagród w XIV edycji Konkursu „Sędzia Europejski 2014”.

Celem Konkursu jest promowanie najwyższego poziomu pracy sędziów. Przedmiotem oceny były uzasadnienia orzeczeń, które zapadły w sprawach rozstrzygniętych w 2014 r. Patronat nad Konkursem sprawowali: Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. dr hab. Andrzej Rzepliński,  Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf oraz Sekretarz Generalny Rady Europy Torbjørn Jagland.

Nagrody przyznano w czterech kategoriach, sędziów sądów: rejonowych, okręgowych i apelacyjnych oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.

Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:

Sąd Rejonowy: sędzia Jerzy Rażewski, SR Włocławek

Sąd Okręgowy: sędzia Jacek Szerer, SO Świdnica

Sąd Apelacyjny: sędzia Marzena Konsek-Bitkowska, SA Warszawa

WSA: sędzia Dagmara Dominik-Ogińska, WSA Wrocław

W spotkaniu udział wziął również Przewodniczący Komisji Zagranicznej OIRP w Warszawie – Piotr Płachta, który biorąc udział w dyskusji zwrócił m.in. uwagę na ewentualne konsekwencje dla obywateli polskich przystąpienia UE do EKPCz na przykładzie orzeczenia TSUE w sprawie Placanica i inni, jak i możliwego „zbiegu uprawnień” obu Trybunałów w tym zakresie.

Udostępnij na: