Dołącz do kadry wykładowców na aplikacji radcowskiej OIRP w Warszawie!

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do współpracy w szkoleniu aplikantów w zakresie nowych obszarów regulacji prawnych i aktualnych tendencji rozwoju rynku usług prawniczych.

Poszukujemy wykładowców, którzy swoim doświadczeniem, pasją i zaangażowaniem będą inspirować przyszłych radców prawnych do wytyczania ścieżek specjalizacji i rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającym się otoczeniu prawnym.

Zapraszamy do składania ofert w następujących obszarach:

 • Nowe technologie:
  1. wpływ na regulacje prawne w obszarze prawa i postępowania cywilnego,
  2. cyberbezpieczeństwo podmiotów prawa cywilnego,
  3. algorytmizacja praktyki kontraktowej.
 • E-commerce (w szczególności obsługa transakcji B2B i B2C, sklepy internetowe, platformy aukcyjne, regulaminy, reklamacje i spory z konsumentami).
 • Nowe formy zatrudnienia i świadczenia pracy (w szczególności telepraca, outsourcing, praca na wezwanie, praca tymczasowa, podział stanowiska pracy [job-sharing], dzielenie pracy [work-sharing], rotacja stanowisk pracy [job-rotation]).
 • Prawo karne i dyscyplinarne w praktyce radcowskiej:
  • przestępczość „białych kołnierzyków” (w szczególności odpowiedzialność karna i karna skarbowa członków organów spółek kapitałowych),
  • criminal compliance,
  • obsługa spółek a konflikt interesów.
 • Ochrona własności intelektualnej (w szczególności znak towarowy).
 • Prawo ochrony środowiska.
 • Prawo rynku kapitałowego.
 • Due diligence.

Jesteśmy również otwarci na propozycje zajęć z obszaru prawa handlowego i gospodarczego oraz postępowania cywilnego.

Od kandydatów oczekujemy:

 • posiadania uprawnień zawodowych radcy prawnego,
 • doświadczenia zawodowego w dziedzinie będącej przedmiotem zajęć szkoleniowych,
 • umiejętności dydaktycznych,
 • chęci rozwoju kompetencji dydaktycznych w zakresie przedmiotów prawniczych,
 • otwartości na nowoczesne metody nauczania.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać swoje kandydatury na adres: nabor@oirpwarszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. CV zawierające informacje wskazane powyżej,
 2. list motywacyjny,
 3. konspekt szkolenia mile widziany.

OIRP zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Dodatkowych informacji udziela pracownik Biura OIRP pod numerem telefonu: 22 862 41 67 w. 160.