Dobry wybór w każdej sprawie

CR491-radcy-prawni-600x300

 

Kim jest radca prawny?

Radca prawny to profesjonalista, któremu mogą Państwo powierzyć wszystkie sprawy wymagające znajomości prawa i doświadczenia w jego stosowaniu.

Radca prawny poprowadzi Państwa sprawy w:

 • sądzie (w tym spadkowe, rozwodowe, spory z pracodawcą lub kontrahentem)
 • urzędzie (w tym sprawy podatkowe, ustalenie zasiłku w ZUS lub KRUS)
 • gminie lub powiecie (w tym w zakresie wniosków o pozwolenia i zgody).

Radca prawny wesprze Państwa w sprawach związanych z Państwa życiem zawodowym i prywatnym. Oceni umowę z deweloperem, pomoże złożyć reklamację lub napisać wniosek. Poprowadzi sprawę o podział majątku. Opracuje umowę spółki oraz wszystkie dokumenty niezbędne przedsiębiorcy.

UPRAWNIENIA RADCY PRAWNEGO

Uprawnienia radcy prawnego dają nam pełne prawo do reprezentowania naszych klientów przed wszystkimi sądami (cywilnymi i administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym czy przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi) we wszystkich rodzajach spraw, analogicznie jak innym pełnomocnikom procesowym.

UWAGA! Od 1 lipca 2015 roku radcy prawni będą mogli pełnić rolę obrońcy w sprawach karnych i karnych skarbowych.

ETYKA I TAJEMNICA ZAWODOWA

Radca prawny wykonuje zawód zaufania publicznego. Oznacza to, że jest obowiązany do przestrzegania prawa, restrykcyjnych zasad etyki regulowanych Kodeksem Etyki Radcy Prawnego, w tym do zachowania tajemnicy zawodowej, która chroni interesy klienta.

Do istoty zawodu radcy prawnego należy uzyskiwanie od klienta w zaufaniu informacji, których klient nie ujawniłby nikomu bez szczególnej potrzeby.

Dlatego Kodeks Etyki Radcy Prawnego stanowi, że:

„Radca prawny zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje wszystkie uzyskane przez radcę prawnego informacje, niezależnie od ich formy lub sposobu ich utrwalenia. (…)”.

Powierzając swoje sprawy radcy prawnemu możecie Państwo mieć pewność, że pozostaną one poufne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODEJMOWANE DZIAŁANIA

Każdy radca prawny jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (OC) do kwoty 1,3 mln złotych.

GDZIE ZNALEŹĆ RADCĘ PRAWNEGO

Radcowie prawni prowadzą kancelarie – własne lub wspólnie z innymi radcami prawnymi i ew. adwokatami. Mogą także być zatrudnieni jako pracownicy i świadczyć porady dla jednego przedsiębiorcy.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani znalezieniem radcy prawnego wejdźcie na stronę www.szukajradcy.pl.

JAK KORZYsTAĆ Z POMOCY RADCY PRAWNEGO

Im lepiej przygotujecie się Państwo do pierwszego spotkania z radcą prawnym, tym większe korzyści z niego wyniesiecie. Istotne jest przejrzenie i uporządkowanie wszystkich dokumentów, które związane są ze sprawą. Pozwoli to radcy prawnemu szybciej i łatwiej zorientować się w okolicznościach sprawy i udzielić Państwu odpowiedniej porady.

Podsumowując: radca prawny to profesjonalny prawnik, który może:

  • reprezentować klienta przed sądami
  • udzielić klientowi porady prawnej
  • reprezentować klienta w urzędzie
  • reprezentować klienta przed trybunałami i sądami europejskimi
  • sporządzić opinię prawną
  • sporządzić pismo procesowe
  • doradzać w bieżących sprawach osób fizycznych i przedsiębiorców
  • reprezentować klienta w gminie lub powiecie
Udostępnij na: