Dobre wyniki z egzaminu radcowskiego

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu radcowskiego. Wynik pozytywny otrzymało 74% wszystkich zdających.

Egzamin radcowski odbywał się w dniach 15–18 marca br. w Warszawskim Centrum EXPO XXI, przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie. Do tegorocznego egzaminu w Izbie warszawskiej przystąpiły 774 osoby.
Wynik pozytywny osiągnęły 574 osoby (74%). Zdający najlepiej poradzili sobie z zagadnieniami z prawa administracyjnego (96,8%), trudniejsze okazały się zagadnienia z prawa gospodarczego (85%).
Rezultaty pokazują także, że zdecydowanie lepiej poradziły sobie osoby, które ukończyły aplikację radcowską, ponieważ wśród nich wynik pozytywny osiągnęło prawie 80% zdających, natomiast wśród osób przystępujących do egzaminu na podstawie art. 25 ust. 2 Ustawy o radcach prawnych wynik pozytywny osiągnęły 63 osoby (47,40%).
Wyniki dostępne są na stronie internetowej Izby warszawskiej (baner „Egzamin radcowski 2016”). Wyniki są także wywieszone w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 8, parter (według wylosowanego nr kodu).