Do rozdania literatura fachowa

Do rozdania (kontakt 22 745 01 90, info@bas.waw.pl) oprawione roczniki

 

Monitor Prawniczy 1998-2001

 

Przegląd Prawa Handlowego 1996-2003, 2006, 2008

 

Prawo gospodarcze 1999-2001

 

Prawo spółek 1997-2001

 

Glosa 1996-2002

 

Monitor podatkowy 1997-2001

 

Przegląd podatkowy 1999-2002

 

Prawo przedsiębiorcy 1999-2001

 

Sekretariat 1998-2001

 

Dziennik Ustaw 1990-2005

 

Monitor Polski 1990-2005

 

MSiG 1999

 

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów 1999-2000

 

oraz dalsze niekompletne roczniki wielu czasopism prawniczych

 

 

Udostępnij na: