Diabelskie prawo w Klubie Radcy Prawnego

Klub Radcy Prawnego przygotował kolejne, bardzo interesujące spotkanie w ramach cyklu „Ciekawa osoba”. Tym razem dr Maciej Jońca z Katedry Prawa Rzymskiego KUL przedstawił temat diabelskiego prawa „Ius romanum w służbie… piekła”.

We wtorek, 11 października 2016 r. odbył się kolejny wykład dr. Macieja Jońcy, który tym razem przedstawił zagadnienia dotyczące prawa rzymskiego. Gość Klubu Radcy Prawnego opowiedział o diabelskich procesach w starożytności i diabelskich dowodach, czyli skardze windykacyjnej (probatio diabolica). Zaprezentował funkcjonowanie chrześcijaństwa w prawie rzymskim oraz rolę świętych oraz patronów w teologii starożytnej.
Zdaniem dr. Jońcy chrześcijańskie wyobrażenia na temat losu duszy po śmierci zostały zdeterminowane przez dwa czynniki: teologię oraz prawo. – Jak bowiem wytłumaczyć obecność w otoczeniu Boga świętych patronów, którzy nie są nikim innym jak pełnomocnikami prawnymi, załatwiającymi nasze sprawy przed Najwyższym? Jak wytłumaczyć „departamentalizację” świętych, z których każdy odpowiada za „własną” dziedzinę? Jak wreszcie wytłumaczyć obligatoryjną powinność ludzkiej duszy, by wziąć udział w procesie zwanym Ostatecznym? Okazuje się, że prawo pełni na tamtym świecie  rolę równie ważną, co na tym. A skoro jest, potrzebuje przepisów i procedur. Tu z pomocą, jak zwykle, przyszło prawo rzymskie – mówi Maciej Jońca. Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania z cyklu „Ciekawa osoba” w Klubie Radcy Prawnego.

dscn3888