Derlikowski Domalewski Adwokaci Sp.p. zaprasza do stałej współpracy aplikanta radcowskiego

Wymagania:

 

– status aplikanta radcowskiego ( I lub II rok aplikacji),
– umiejętność pracy w zespole,
– samodzielność w zakresie powierzonych zadań,
– umiejętność wyznaczania priorytetów w wykonywaniu powierzonych zadań,
– dobra znajomość języka angielskiego;

Do zadań Aplikanta będzie należała pomoc przy bieżącej obsłudze Kancelarii, w tym m.in.:
– przygotowywanie projektów pism procesowych,
– zastępstwo procesowe,
– analiza przepisów i orzecznictwa,
– bieżąca obsługa prawna klientów Kancelarii.

CV prosimy przesyłać na adres e-mail: p.derlikowski@legalalliance.pl

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Udostępnij na: