Departament prawny i compliance Open Life T.U. Życie S.A. poszukuje aplikanta po egzaminie lub radcy prawnego do Działu Procesowego

Nasze wymagania:
– bogate doświadczenie procesowe, zwłaszcza w reprezentowaniu instytucji finansowych w sporach z konsumentami (mile widziane doświadczenie w sprawach dotyczących umów ubezpieczenia na życie z UFK, po stronie zakładów ubezpieczeń);
– bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, procedury cywilnej oraz regulacji dotyczących umów ubezpieczenia na życie z UFK;
– samodzielność w prowadzeniu własnego referatu spraw oraz bardzo dobra organizacja czasu pracy;
– prawo jazdy kat. B;
– wysoka jakość świadczonej pracy;
– wysoka kultura osobista i zaangażowanie w realizację wyznaczonych celów.

W zamian oferujemy:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
– pracę w gronie doświadczonych prawników gwarantujących wsparcie merytoryczne;
– wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia oraz umiejętności;
– możliwość częściowej pracy zdalnej;
– pakiet benefitów.

Zainteresowanych ofertą pracy prosimy o wysłanie CV na adres rekrutacja@openlife.pl z dopiskiem radca prawny

  • Administratorem w odniesieniu do Twoich danych osobowych jest Open Life TU Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Solidarności 171, 00-877 Warszawa (dalej: „Open Life” lub „administrator”).  
  • Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: info@openlife.pl, telefonicznie pod nr +48 22 270 11 11 lub pisemnie na adres siedziby Open Life.
  • Z inspektorem  ochrony danych powołanym przez Open Life możesz skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych pod adresem: iod@openlife.pl.
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa pracy);

W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, wykraczające poza zakres wskazany przepisami prawa pracy, ich przetwarzanie będzie oparte na zgodzie kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest przesłanie przez kandydata dokumentów aplikacyjnych do Administratora. 

Pełną informację na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora uzyskasz na stronie internetowej Open Life.

Udostępnij na: