● Delegacja irańskich prawników w Warszawie

W połowie czerwca 2014 r. na zaproszenie Komisji Zagranicznej Rady OIRP w Warszawie 27 prawników z Islamskiej Republiki Iranu odwiedziło stolicę. W grupie irańskich prawników znaleźli się specjaliści od prawa gospodarczego, prawa cywilnego, rodzinnego oraz praw człowieka. Wielu z nich to profesorowie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Teheranie oraz osoby aktywnie działające na rzecz udoskonalenia systemu prawa obowiązującego w Iranie. W czasie wizyty Komisja Zagraniczna zorganizowała wizytę gości w Sądzie Okręgowym w Warszawie i w Sejmie RP. Celem spotkań była chęć zaznajomienia zagranicznych gości z polskim systemem sądownictwa, zasadami parlamentaryzmu oraz zawodu radcy prawnego. W Sejmie RP odbyło się również spotkanie z przedstawicielami władz Izby warszawskiej. Prawnicy z Iranu komentowali, że odbyte spotkania były dla nich ciekawym doświadczeniem. Dzięki nim mogli nie tylko poznać różnice w wykonywaniu zawodu prawnika w Iranie i Polsce, ale i kulturę naszego kraju. Podkreślić należy, że sprawny przebieg wizyty i ciekawy program w Sądzie Okręgowym w Warszawie zawdzięczamy m.in. zaangażowaniu Wiceprezes SSO Pani Beacie Najar, SSO Pani Ewie Gregajtys oraz SSO Katarzynie Capałowskiej, a w Sejmie RP Panu Janowi Morwińskiemu – Dyrektorowi Biura Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu, a także Panu Henrykowi Pajdale – Dyrektorowi Biura Komisji Sejmowych.

Udostępnij na: