Dąbrowski i Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p. poszukuje do swojego zespołu aplikantów radcowskich

Kancelaria adwokacka prowadząca wieloaspektowe projekty dla polskich i międzynarodowych klientów działających na rynku nieruchomościowym i budowlanym poszukuje do swojego zespołu aplikantów  radcowskich.

Opis stanowiska:

 • przygotowywanie raportów due diligence,
 • sporządzanie projektów umów, w szczególności umów najmu, umów przedwstępnych i umów sprzedaży, kontraktów budowlanych,
 • sporządzanie projektów opinii prawnych,
 • uczestnictwo w rozprawach sądowych,

Wymagania:

 • aplikant radcowski I, II, III rok,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w tym terminologii prawniczej),
 • minimum rok doświadczenia zawodowego w kancelarii lub w dziale prawnym,
 • umiejętność sprawnego i terminowego zarządzania powierzonymi sprawami,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, aplikacji biurowych i systemów informacji prawnych,
 • dokładność i dbałość o wysoką jakość wykonywanych prac.

Oferujemy:

 • opiekę merytoryczną doświadczonych adwokatów i radców prawnych,
 • ciekawą pracę w zespole,
 • miłą atmosferę,
 • doskonalenie zawodowe.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy proszone są o przesyłanie CV na adres: sekretariat@dabrowski.legal

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Dąbrowski i Partnerzy Kancelaria Adwokacka Spółka partnerska. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz w celach przyszłych rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) wyżej wskazanego Rozporządzenia. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie w celach obecnie przeprowadzanej oraz przyszłych rekrutacji. Osobom przekazującym dane osobowe przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobom przekazującym dane osobowe przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przeniesienia danych osobowych. W celu realizacji tych praw odpowiedni wniosek powinien zostać przesłany na adres mailowy: sekretariat@dabrowski.legal. W przypadku stwierdzenia naruszeń ochrony danych osobowych, osoba przekazująca dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W odniesieniu do danych osobowych zbieranych na podstawie zgody, osoba przekazująca dane osobowe posiada prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, objętych zgodą przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rozpatrzenia kandydatury w procesie rekrutacyjnym, ponieważ jest to niezbędne dla celu przeprowadzenia rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obecnej oraz przyszłych rekrutacji prosimy o dołączenie do dokumentów następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Dąbrowski i Partnerzy Kancelaria Adwokacka spółka partnerska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Śmiałej 22, 01-523 Warszawa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Udostępnij na: