Cztery dni prawniczych zmagań za nami

W tym roku w Izbie warszawskiej do egzaminu radcowskiego przystąpiło 636 osób (w tym 507 po ukończeniu aplikacji radcowskiej oraz 129 uprawnionych z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych). W całej Polsce do egzaminu radcowskiego zostało dopuszczonych 2755 osób.

Tegoroczny egzamin odbywał się w dniach 20–23 marca w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Pierwszego dnia egzaminu kandydaci na radców prawnych rozwiązywali zadania z prawa karnego, następnego dnia – z prawa cywilnego lub rodzinnego. W czwartek 22 marca br. zdający zmierzyli się z zadaniami z prawa gospodarczego. Ostatniego dnia przyszedł czas na zadania z prawa administracyjnego oraz z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego i zasad etyki. – Wszystkie dni egzaminu przebiegały bez zakłóceń, choć sam egzamin to duży wysiłek zarówno dla zdających, jak i organizatorów. Zdający z dużą dyscypliną i koncentracją podeszli do wykonywania zadań, w mojej opinii w tym roku dość wymagających. Z tego co wiem, za najtrudniejszą część zdający uznali prawo gospodarcze – należało bowiem napisać pozew w odniesieniu do bardzo złożonego stanu faktycznego. Dobrze sprawdziło się również nowe miejsce przeprowadzenia egzaminu, zdający mieli tam dobre warunki pracy – komentuje Dziekan Rady OIRP w Warszawie Włodzimierz Chróścik.

Wyniki egzaminów będą znane w drugiej połowie kwietnia. – Jak co roku z niecierpliwością czekamy na rezultaty wysiłków przyszłych radców – mówi Dziekan Włodzimierz Chróścik. – Jesteśmy jednak spokojni o to, że zdecydowana większość zdających z naszej Izby doskonale sobie poradziła. Przez trzy lata aplikanci intensywnie przygotowują się do wykonywania zawodu, przechodzą symulację egzaminu, więc dobrze znają jego formułę. Sam egzamin pozwala więc zweryfikować zdobyte umiejętności i wiedzę i później z pewnością własnych kompetencji przystąpić do wykonywania zawodu –  dodaje.  Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej www.egzaminradcowski.pl.