Członkowie OIRP w Warszawie w organach Krajowej Izby Radców Prawnych

Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych

Bartosz Brylski
Włodzimierz Chróścik – członek Prezydium
Jarosław Dąbkowski
Piotr Grodzki
Adam Król – członek Prezydium
Łukasz Leja
Tomasz Nawrot
Łukasz Oleksiuk
Agnieszka Sawaszkiewicz-Żałobka
Anna Sękowska
Rafał Stankiewicz
Sławomir Żałobka

Członkowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego

Dorota Szubielska
Piotr Trębicki
Rafał Ziembiński

Członek Wyższej Komisji Rewizyjnej

Marek Wikiński

 

Udostępnij na: