Członkowie OIRP w Warszawie w organach Krajowej Izby Radców Prawnych

Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych
Bartosz Brylski
Jarosław Dąbkowski
Agnieszka Gajewska-Zabój – Sekretarz KRRP
Piotr Grodzki
Adam Król – członek Prezydium KRRP
Łukasz Leja
Łukasz Oleksiuk
Anna Sękowska
Rafał Stankiewicz
Norbert Tomasz Warecki
Katarzyna Wąsowska-Osial

Członkowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
Przemysław Ciszak
Sławomir Ciupa
Cezary Gawlas
Piotr Karwat
Adam Lonty
Paweł Pleśniak
Michał Rajski
Marta Stryjek
Piotr Trębicki

Członek Wyższej Komisji Rewizyjnej
Marek Wikiński

Udostępnij na: