Członkowie Izby warszawskiej w Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

W dniu 19 listopada 2016 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji.

Jedną z kluczowych decyzji podjętych przez nową Radę było określenie liczby członków Prezydium, w tym Wiceprezesów, a następnie ich wybór.

Do nowo ustanowionych władz zostali wybrani:

– Leszek Korczak (OIRP we Wrocławiu) – Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych

– Michał Korwek (OIRP w Olsztynie) – Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych

– Zbigniew Tur (OIRP w Poznaniu) – Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych

– Ryszard Ostrowski (OIRP w Katowicach) – Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych

– Elwira Szurmińska-Kamińska (OIRP w Zielonej Górze) – Sekretarz Krajowej Radcy Radców Prawnych

– Danuta Koszyk-Ciałowicz (OIRP w Krakowie) – Skarbnik Krajowej Radcy Radców Prawnych

– Włodzimierz Chróścik (OIRP w Warszawie) – członek Prezydium Krajowej Radcy Radców Prawnych

– Andrzej Domański (OIRP w Łodzi) – członek Prezydium Krajowej Radcy Radców Prawnych

– Anna Ignaczak (OIRP w Koszalinie) – członek Prezydium Krajowej Radcy Radców Prawnych

– Adam Król (OIRP w Warszawie) – członek Prezydium Krajowej Radcy Radców Prawnych

– Bartosz Opaliński (OIRP w Rzeszowie) – członek Prezydium Krajowej Radcy Radców Prawnych

– Bartłomiej Tkacz (OIRP w Opolu) – członek Prezydium Krajowej Radcy Radców Prawnych

– Ryszard Wilmanowicz (OIRP w Toruniu) – członek Prezydium Krajowej Radcy Radców Prawnych

– Magdalena Witkowska (OIRP w Gdańsku) – członek Prezydium Krajowej Radcy Radców Prawnych

– Bazyli Zacharczuk (OIRP w Białystoku) – członek Prezydium Krajowej Radcy Radców Prawnych

Dodatkowo w skład Prezydium Krajowej Radcy Radców Prawnych wchodzi Maciej Bobrowicz, któremu XI Krajowy Zjazd Radców Prawnych powierzył funkcję Prezesa.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie w Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych reprezentowana będzie przez Dziekana Włodzimierza Chróścika oraz Skarbnika Adama Króla.

Udostępnij na: