Czego radcy prawni oczekują od swojej Izby?

We wrześniu radcowie prawni zabrali głos w sprawie przyszłości Izby. W badaniu ankietowym wzięło udział 1 345 osób. Wyniki pokazały, że była to reprezentatywna próba dla całego samorządu. Średni czas udzielania wywiadu wyniósł ok. 20 minut. Badanie zrealizowała firma ARC Rynek i Opinia.

Celem badania było przede wszystkim poznanie potrzeb i oczekiwań radców prawnych. Zebraliśmy opinie na temat działalności Izby, w tym m.in. organizowanych szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego, przebiegu aplikacji radcowskiej czy form integrowania środowiska. Chcieliśmy też lepiej poznać spostrzeżenia członków Izby i odczucia związane z przyszłością oraz trendami rynkowymi.

Głosy, które zebraliśmy, będą dla nas drogowskazem, podpowiedzą, jakie działania wzmacniać, jakie przedsięwzięcia inicjować. Przed nami kolejny okres ewolucji. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w wypełnienie ankiety. Stopniowo będziemy informować o wynikach w newsletterze, a pełne dane udostępnimy w kolejnym wydaniu Temidium.

Aktywne promowanie zawodu radcy prawnego i skuteczne budowanie jego dobrego wizerunku to tylko niektóre z wyzwań, z którymi musi zmierzyć się Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. Ponad połowa jej członków, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym uważa, że dobrymi do tego narzędziami są działania promocyjno-komunikacyjne i działalność społeczna.

O tym, że przeciętny człowiek nie widzi różnicy pomiędzy radcą prawnym, a prawnikiem bez pełni uprawnień, mówi 69 proc. respondentów. Radcy prawni oczekują zatem, że Izba warszawska zrobi, co w jej mocy, by ten stan rzeczy zmienić. Wskazują, że najlepszymi sposobami dbania o wizerunek naszej grupy zawodowej są właśnie działania promocyjno-komunikacyjne oraz działalność społeczna – kolejno 86 proc. i 78 proc. odpowiedzi.

Radcy prawni oczekują wsparcia

Równie ważne dla radców prawnych jest to, by Izba należycie chroniła i  reprezentowała interesy zawodowe  swoich członków, a także by wykazywała większe zaangażowanie w opiniowanie bieżących zmian w prawie. Prowadzenie działań networkingowych, wymiana informacji i udzielanie wsparcia zawodowego radcom prawnym – zdaniem 81 proc. ankietowanych to działania istotne dla rozwoju zawodu radcy prawnego. Z kolei dla jednej czwartej ankietowanych ważnym aspektem wsparcia ze strony Izby byłoby promowanie przez nią swoich członków oraz ich kancelarii.

Wykłady, webinaria i warsztaty

Szkolenia organizowane przez OIRP w Warszawie są przez radców prawnych bardzo dobrze oceniane. Aż 87 proc. uczestników badania deklaruje, że uczestniczyłoby w nich nawet, gdyby nie były one obowiązkowe. Wykłady, webinaria i konferencje to trzy formy doskonalenia zawodowego, które najbardziej odpowiadają radcom prawnym (kolejno 72, 32 i 26 proc. odpowiedzi). Ponad jedna dziesiąta badanych (13 proc.) wskazała na szkolenia wyjazdowe, a 11 proc. na warsztaty w małych grupach.

Badanie pozwoliło zidentyfikować preferencje radców prawnych w zakresie tematyki szkoleń. Najbardziej oczekiwanym przedmiotem są prawnicze tematy specjalistyczne. Ponadto większość radców jest zainteresowana udziałem w szkoleniach dotyczących umiejętności miękkich, a 34 proc. chciałoby dzięki inicjatywom szkoleniowym Izby poznać tajniki marketingu i promocji – a tym samym efektywniej pozyskiwać klientów.

Czego zatem radcy prawni oczekują od swojej Izby? Odpowiedzi 1345 radców prawnych, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym wskazały, że przede wszystkim budowania pozytywnego wizerunku zawodu i praktycznego przygotowania do jego wykonywania. OIRP w Warszawie powinna koncentrować się na szkoleniach w formie wykładów oraz warsztatów w małych grupach. Ważne jest również rozwijanie e-learningu.

Komentarz Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie Moniki Całkiewicz:

Odpowiadając na oczekiwania respondentów przygotowaliśmy nową, przyjazną w użytkowaniu wyszukiwarkę szukajradcy.pl. Dzięki niej każdy członek Izby warszawskiej będzie miał możliwość zaprezentowania swojej kancelarii i praktyki zawodowej swojej specjalizacji nieograniczonej liczbie klientów.

Niezmiernie cieszy fakt bardzo wysokiej oceny szkoleń prowadzonych w ramach doskonalenia zawodowego. Pracujemy nad zwiększeniem liczby wykładów e-learningowych i szkoleń z zakresu umiejętności miękkich. Już wkrótce warszawscy radcy będą mogli uczestniczyć w poniedziałkach radcowskich nie wychodząc z domu czy kancelarii, bowiem część wykładów będzie transmitowana na żywo.  

Udostępnij na: