Czas na egzamin radcowski!

W dniach 20–23 marca 2018 roku, w całym kraju odbywają się egzaminy zawodowe radców prawnych i adwokatów.

W tym roku w Izbie warszawskiej wniosek o przystąpienie do egzaminu radcowskiego złożyło 636 osób (w tym 507 po ukończeniu aplikacji radcowskiej oraz 129 uprawnionych z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych).

Tegoroczny egzamin odbywa się w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Pierwszego dnia egzaminu kandydaci na radców prawnych rozwiązują zadania z prawa karnego, następnego dnia – z prawa cywilnego lub rodzinnego. W czwartek 22 marca br. zdający zmierzą się z zadaniami z prawa gospodarczego. Ostatniego dnia przyjdzie czas na zadania z prawa administracyjnego oraz z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego i zasad etyki.

Egzaminy rozpoczynają się każdego dnia o godz. 10.00. Czas na opracowanie rozwiązań zadań z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego lub rodzinnego i prawa gospodarczego wynosi po 360 minut. Czas na opracowanie rozwiązania zadania z zakresu prawa administracyjnego oraz zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki wynosi łącznie 480 minut.

Wszystkim przystępującym do egzaminu życzymy powodzenia!

Udostępnij na: