Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w społeczeństwie informacyjnym – kursy specjalistyczne

Próbując nadążyć za szybko zmieniającą się rzeczywistością teleinformatyczną, Katedra Prawa Cywilnego UJ uruchomiła w ubiegłym roku akademickim specjalistyczny kurs pt. Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w społeczeństwie informacyjnym. W semestrze letnim bieżącego roku akademickim zapraszamy na drugą edycję kursu.

Kurs adresowany jest przede wszystkim do prawników-praktyków (zarówno do sędziów, adwokatów, radców prawnych, jak i do aplikantów zawodów prawniczych). Podzielony został na 5 modułów kształcenia, które łącznie obejmują 52 godziny dydaktyczne. W ramach drugiej edycji kursu planowanych jest 7 jednodniowych zjazdów, które będą odbywać się w soboty co dwa tygodnie, w okresie od marca do czerwca 2015 r.

Kurs nakierowany jest przede wszystkim na praktyczne problemy ochrony dóbr osobistych. Jego celem jest określenie warunków i granic tej ochrony, jak również wskazanie możliwych rozwiązań licznych problemów związanych z tą tematyką.

Wśród wykładowców są pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędziowie Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz adwokaci i radcowie prawni z warszawskich i krakowskich kancelarii, specjalizujący się w prawie nowych technologii i mediów.

Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi 1650 zł. Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie kursu.

Szczegółowe informacje dotyczące kursu oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie kursu: www.law.uj.edu.pl/dobra-osobiste/.

Zaliczenie kursu polega na sporządzeniu przez każdego z Uczestników krótkiego komentarza (glosy) do wybranego orzeczenia dotyczącego problematyki ochrony dóbr osobistych.

Udostępnij na: