Commercial Side of IP – konferencja 18.11.2015

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Stowarzyszenie Licensing Executives Society Poland zaprasza do udziału w całodniowej KONFERENCJI, która odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 18 listopada 2015 r. w godz. 9.15–18.15

Za udział w tej Konferencji otrzymają Państwo 18 pkt.

Przedmiot:
Tematem przewodnim konferencji będą zagadnienia z zakresu komercjalizacji i wyceny własności intelektualnej. Głównym celem konferencji jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami wyceny IP, w szczególności w kontekście kupna i sprzedaży, księgowości, oceny ryzyka oraz rozwoju i finansowania start-upów. Kluczowe aspekty dotyczące praktyki z zakresu due diligence, komercjalizacji i wyceny IP, zostaną zaprezentowane przez doświadczonych praktyków z USA, Niemiec, Belgii, Holandii, Hong Kongu, Turcji oraz Polski.

Program konferencji :
Szczegółowy program konferencji wraz z podstawowymi informacjami o prelegentach jest załączony do tego artykułu, a ponadto dostępny jest w wersji elektronicznej TUTAJ.

Konferencja odbędzie się w języku angielskim, z wyjątkiem jednego wykładu, który odbędzie się w języku polskim. Program konferencji może ulec zmianie, aktualny program będzie publikowany pod adresem www.les-poland.pl

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi:
150 zł netto* – dla członków Stowarzyszenia LES Poland oraz dla osób, które wraz ze zgłoszeniem na konferencję wyrażą chęć przystąpienia do LES Poland
290 zł netto* – dla pozostałych uczestników
*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia
Wypełnioną Kartę Zgłoszeniową na szkolenie przyjmujemy:
– e-mailem (w formie zeskanowanej) na adres: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl
– faxem – (022) 862 59 29 lub (0 22) 862 41 73

Osoby, które wraz ze zgłoszeniem na konferencję wyrażą chęć przystąpienia do LES Poland proszone są o jednoczesne:

  • wysłanie Karty Zgłoszeniowej na Konferencję do OIRP w Warszawie na adres doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl i dokonanie opłaty na konto podane poniżej
  • oraz wysłanie na adres LES Poland office@les-poland.pl skanu podpisanej Deklaracji Członkowskiej Stowarzyszenia LES Poland oraz potwierdzenie uiszczenia składki członkowskiej na konto stowarzyszenia.

Statut Stowarzyszenia oraz Deklaracja Członkowska dostępne są na stronach Stowarzyszenia LES w zakładce DO POBRANIA strony internetowej stowarzyszenia, roczna składka członkowska wynosi 300 zł, zaś dodatkowe korzyści z członkostwa w LES Poland zostały opisane w zakładce CZŁONKOSTWO strony internetowej stowarzyszenia. Więcej szczegółów można znaleźć pod adresem: http://les-poland.pl/index.php/pl/wydarzenia/66-18-listopada-2015-konferencja-les-poland.

Wpłaty za udział w konferencji
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 18-11-2015 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uwaga !
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o konferencji udzielają:

Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

Uprzejmie przypominamy, że udział w szkoleniach jest objęty punktacją wynikającą z uchwały KRRP w sprawie zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych (pełny tekst uchwały na stronie oirpwarszawa.pl). Zaświadczenia o udziale w szkoleniach będą wystawiane tylko radcom prawnym spoza Izby Warszawskiej. Radcy prawni z OIRP Warszawa punkty za udział w szkoleniach mają wprowadzane z list obecności bezpośrednio do bazy danych OIRP w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w konferencji!

logo

logo les

Udostępnij na: