Co nowego w prawach konsumenta? Co nowego w obowiązkach przedsiębiorców? – 20.10.2014 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu odpłatnym, które odbędzie się Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 20 października 2014 r. w godz. 10.00–16.00

Co nowego w prawach konsumenta? Co nowego w obowiązkach przedsiębiorców?

r.pr. Piotr Trębicki – radca prawny, w latach 2007 – 2010 członek oraz Sekretarz Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. autor i wykładowca. Prowadził szkolenia m.in. dla Wydawnictwa C.H. BECK, Insurance Meeting Point, IIR Institute of International Research Od wielu lat aktywny obserwator i recenzent polskiego prawa konsumenckiego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu odpłatnym. Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 13 pkt.

Program szkolenia:

9.30–10.00  Rejestracja uczestników

10.00–11.30

 1. Umowa sprzedaży – jakie zmiany w przepisach Kodeksu cywilnego.
 2. Nowa rękojmia:
  • co zmienia się w prawach konsumentów,
  • co zmienia się w prawach przedsiębiorców jako kupujących,
  • jakie nowe obowiązki sprzedawców.
 3. Nowa gwarancja:
  • co się zmienia w prawach kupujących,
  • jakie nowe obowiązki sprzedawców.

11.30–11.45  przerwa kawowa

11.45–13.00

 1. Ustawa o prawach konsumenta – istotne informacje.
 2. Obowiązki informacyjne przedsiębiorców w umowach innych niż zawierane na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa – co nowego.

13.00–13.30  lunch

13.30–15.00

 1. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość – jakie obowiązki względem konsumentów.
 2. Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość – jakie obowiązki względem konsumentów.

15.00–15.15  przerwa kawowa

15.15–16.00

 1. Odstąpienie od umowy – jakie zmiany.
 2. Jakie konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków informacyjnych ustawy oraz jak w praktyce przygotować się do nowych regulacji.
 3. Dyskusja.

UWAGA:

Powyższy program stanowi średniozaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490 zł netto* – dla pozostałych uczestników (w tym dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie)
599 zł netto* – dla pozostałych uczestników

*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem: https://ro.oirp.waw.pl

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:

 1. zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
 2. załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
 3. w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych – na papierze firmowym danej instytucji, potwierdzone przez osobę reprezentującą daną instytucję (podpis i pieczątka) . Wzór oświadczenia znajduje się poniżej w załączniku

Wpłaty

Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 20-10-2014 r.

Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A. nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

UWAGA!!!

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Dywicka, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: dywicka.m@oirpwarszawa.pl

Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska_k@oirp.waw.pl

Uprzejmie przypominamy, że udział w szkoleniach jest objęty punktacją wynikającą z uchwały KRRP w sprawie zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych (pełny tekst uchwały na stronie oirpwarszawa.pl). Zaświadczenia o udziale w szkoleniach będą wystawiane tylko radcom prawnym spoza Izby Warszawskiej. Radcy prawni z OIRP Warszawa punkty za udział w szkoleniach mają wprowadzane z list obecności bezpośrednio do bazy danych OIRP w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: