Nowy felieton Dziekana Rady OIRP w „Rzeczpospolitej”

„Obraz rynku usług prawnych, który wyłania się z ostatnich decyzji Sejmu i Ministerstwa Sprawiedliwości, nie napawa optymizmem.

To, co zachodzi na naszych oczach, można śmiało nazwać dalszą erozją rynku. Od wielu miesięcy przedstawiciele władz samorządów prawniczych negocjowali z Ministerstwem Sprawiedliwości zmianę zasad wynagradzania pełnomocników za sprawy z urzędu. Mieliśmy nadzieję na zmianę systemową, która w swej istocie dostrzeże anachronizm obowiązujących przepisów. Co otrzymamy? Trudno dziś jeszcze z pewnością wskazywać konkretne rozwiązania, bo rozmowy trwają, można jednak założyć, że regulacje, które wyjdą spod ręki ministerialnych urzędników, będą dalekie od oczekiwanych zarówno przez radców prawnych, jak i adwokatów” – pisze w najnowszym felietonie „Rzeczpospolitej” Dziekan Rady OIRP, Włodzimierz Chróścik.

Czytaj więcej: tutaj.