Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy zatrudni radcę prawnego

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

 

poszukuje osoby do pracy na stanowisko: Radca prawny

 

Miejsce pracy: Józefów k/Otwocka

 

 

 

Wymagania niezbędne:

 

 • uprawnienia radcy prawnego,
 • minimum 2 – letnie doświadczenie przy obsłudze prawnej projektów,
 • znajomość zasad zawierania umów konsorcyjnych,
 • znajomość powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawo pracy, prawo administracyjne, prawo cywilne,
 • doświadczenie w tworzeniu i weryfikowaniu dokumentów prawnych,
 • indywidualne i kreatywne podejście do rozwiązywania zagadnień prawnych,
 • angielski na poziomie B2,
 • odpowiedzialność, skrupulatność oraz umiejętność nawiązywania relacji i pracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • gotowość do pracy na pełen etat.

 

 

 

Mile widziane:

 

 • doświadczenie w pracy w administracji rządowej lub samorządowej.

 

 

 

Podstawowe obowiązki:

 

 • obsługa prawna projektów (tworzenie, analiza prawna i opiniowanie zawieranych umów, w tym umowy konsorcyjne),
 • zapewnienie obsługi prawnej w CNBOP-PIB, w tym doradztwo prawne (porady i konsultacje prawne) w sprawach związanych z działalnością CNBOP-PIB,
 • nadzór prawny nad realizowanymi procesami wewnętrznymi,
 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych,
 • opracowywanie projektów pism do organów administracji,
 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi i administracyjnymi obu instancji,
 • występowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach zamówień publicznych.

 

 

 

Oferujemy:

 

 • ciekawą pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • system profesjonalnych szkoleń,
 • wsparcie merytoryczne,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet medyczny,
 • pakiet sportowo-rekreacyjny.

 

 

 

CV i list motywacyjny należy przesłać na adres: rekrutacja@cnbop.pl

 

do 16.08.2018 r. w temacie: oferta_Radca prawny   W przypadku przekazania przez Pana/Panią danych osobowych wykraczających poza zakres danych wynikających z przepisów Kodeksu pracy prosimy o dodanie w dokumentach aplikacyjnych poniższej zgody:

 

 

 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów”.

 

 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanym dalej RODO informuję, że:

 

 

 

 

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów.
 2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail: iod@cnbop.pl. Tel. 22 769 33 63.
 3. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie:

 

 • 6 ust 1 lit c RODO (wypełnienie przez Administratora ciążących obowiązków prawnych) w związku z 221 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy,
 • zgody, art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku przekazania przez Pana/Panią danych osobowych wykraczających poza zakres danych wynikających z przepisów Kodeksu pracy.

 

ol start=\”4\”

 

 • Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy wspierają prowadzony proces rekrutacji oraz dostawcy usług prawnych i doradczych.
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do momentu zakończenia procesu rekrutacji (nie dłużej niż 3 miesiące), lub do czasu cofnięcia zgody. Po zakończeniu rekrutacji zgłoszenia aplikacyjne niewybranych kandydatów zostaną zniszczone. Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe (imię, nazwisko, dane o wykształceniu oraz o uprawnieniach i kwalifikacjach) zawarte w Kwestionariuszu rekrutacyjnym tworzonym przez nas na potrzeby procesu rekrutacyjnego  w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji.
 • Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
 • W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych ma Pan/Pani prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika z Kodeksu pracy jest dobrowolne i nie jest konieczne.

 

 

 

 

Udostępnij na: