BSS Kancelaria podejmie współpracę z radcą prawnym/ aplikantem specjalizującym się w prawie zamówień publicznych

Kancelaria Radców Prawnych Baurska, Senkowska, Szczęsna i Partnerzy w Warszawie podejmie współpracę z aplikantem/radcą prawnym posiadającym co najmniej 3 letnie doświadczenie
w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielanie zamówień publicznych (w tym przygotowywanie lub opiniowanie dokumentacji o udzielenie postępowania, prowadzenie korespondencji z wykonawcami, przeprowadzanie oceny ofert). Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: l.szczesna@bsskancelaria.pl.

 

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radców Prawnych Baurska, Senkowska, Szczęsna i Partnerzy z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia w toku rekrutacji.

 

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest Kancelaria Radców Prawnych Baurska, Senkowska, Szczęsna i Partnerzy z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Mickiewicza 9 lok. U4, 01-517 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy l.szczesna@bsskancelaria.pl.

 

Udostępnij na: