Brydż

W siedzibie OIRP w Warszawie rozgrywane są Turnieje Brydżowe. W rozgrywkach biorą udział radcowie prawni, aplikanci i zaproszeni goście reprezentujący inne zawody prawnicze. Nad prawidłowym przebiegiem czuwa Sędzia ze Związku Brydża Sportowego.
Zgłoszenia przyjmuje pani Krystyna Janicz telefonicznie pod numerem (22) 862 41 70, wew. 131 oraz mailowo janicz.k@oirpwarszawa.pl. Terminy najbliższych zaplanowanych spotkań znajdą Państwo w artykule „Harmonogram Klubu Radcy Prawnego”.

Udostępnij na: