Brydż

W siedzibie OIRP w Warszawie rozgrywane są Turnieje Brydżowe. W rozgrywkach biorą udział radcowie prawni, aplikanci i zaproszeni goście reprezentujący inne zawody prawnicze. Nad prawidłowym przebiegiem czuwa Sędzia ze Związku Brydża Sportowego.

Zgłoszenia przyjmuje pani Krystyna Janicz telefonicznie pod numerem (22) 862 41 70, wew. 131 oraz mailowo janicz.k@oirpwarszawa.pl.

 

Terminy najbliższych turniejów brydżowych w Klubie Radcy Prawnego:

  • 29.01.2020, godz. 18:00 (sala 06)
  • 26.02.2020, godz. 18:00 (sala 06)
  • 18.03.2020, godz. 18:00 (sala 06)
  • 29.04.2020, godz. 18:00 (sala 06)
Udostępnij na: