Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców poszukuje radcy prawnego z uprawnieniami doradcy podatkowego do Wydziału Interwencyjno-Procesowego

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców poszukuje radcy prawnego z uprawnieniami doradcy podatkowego do Wydziału Interwencyjno-Procesowego

 

Wymagania:

 

 

 1. co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych,
 2. uprawnienia radcy prawnego – warunek konieczny,
 3. uprawnienia doradcy podatkowego – warunek konieczny,
 4. posiadanie dużej wiedzy z zakresu prawa podatkowego,
 5. umiejętność analizy akt postępowań,
 6. umiejętność sporządzania pism procesowych na wysokim poziomie merytorycznym i stylistycznym,
 7. umiejętność prezentowania się przed sądami,
 8. wykształcenie wyższe prawnicze,
 9. umiejętność analitycznego myślenia,
 10. zrozumienie problemów przedsiębiorców oraz łatwe poruszanie się w przepisach związanych z tą tematyką,
 11. mile widziana jest znajomość prawniczego języka angielskiego,
 12. lojalność, rzetelność, komunikatywność, zaangażowanie i inicjatywa,
 13. wysoka kultura osobista,
 14. umiejętność obsługi programów LEX i Legalis.

 

 

 

Zakres obowiązków:

 

 

 1. analiza akt sprawy celem ustalenia istotnych dla spawy faktów i dowodów,
 2. analiza orzecznictwa,
 3. sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych,
 4. sporządzenie różnego rodzaju opinii,
 5. podejmowanie decyzji, czy sprawa nadaje się do interwencji,
 6. występowanie na rozprawach przed sądami administracyjnymi,
 7. prowadzenie i uczestniczenie w mediacjach na rzecz przedsiębiorców,
 8. raportowanie stanu faktycznego sprawy do przełożonych z przedstawieniem propozycji rozwiązań w danej sprawie,
 9. terminowe załatwiane spraw,
 10. odpowiedzialność za powierzone do prowadzenia sprawy.

 

 

 

Oferujemy:

 

 

 1. stabilne zatrudnienie w sektorze publicznym,
 2. ciekawą pracę pełną wyzwań,
 3. wynagrodzenie stosowne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 4. możliwość wieloletniej współpracy, rozwoju zawodowego, przyjazne i otwarte środowisko pracy.

 

 

 

Miejscem pracy jest Warszawa.

 

 

 

Kandydatów spełniających powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji (jak niżej), na adres: biuro@rzecznikmsp.gov.pl. Prosimy o wpisanie w temacie maila słów „Radca Prawny – Warszawa”. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

 

 

 

Postępowanie rekrutacyjne jest II-etapowe. Pierwszy etap obejmuje rozmowę kwalifikacyjną. W przypadku zakwalifikowania kandydata do drugiego etapu będzie on proszony o rozwiązanie testu w siedzibie biura.

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (administratora danych) moich danych osobowych, które zostały zamieszczone w przekazanych przeze mnie dokumentach (CV, życiorys, list motywacyjny) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1). Zostałem poinformowany, że zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

 

Udostępnij na: