Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców poszukuje radców prawnych posiadających uprawnienia doradcy podatkowego.

Wymagania:

 

 

 1. co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych,
 2. posiadanie wiedzy z zakresu prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych,
 3. umiejętność sporządzania pism procesowych na wysokim poziomie merytorycznym i stylistycznym,
 4. umiejętność prezentowania się przed sądami administracyjnymi,
 5. wykształcenie wyższe prawnicze,
 6. umiejętność analitycznego myślenia,
 7. zrozumienie problemów przedsiębiorców oraz łatwe poruszanie się w przepisach związanych z tą tematyką,
 8. mile widziana jest znajomość prawniczego języka angielskiego,
 9. lojalność, rzetelność, komunikatywność, zaangażowanie i inicjatywa,
 10. wysoka kultura osobista,
 11. umiejętność obsługi programów LEX i Legalis.

 

 

 

Zakres obowiązków:

 

 

 1. sporządzanie różnego rodzaju opinii oraz pism w tym także procesowych – szczególnie skarg do WSA oraz skarg kasacyjnych do NSA,
 2. występowanie na rozprawach przed sądami administracyjnymi,
 3. analiza stanów faktycznych celem podjęcia działań na rzecz wspierania przedsiębiorców,
 4. prowadzenie i uczestniczenie w mediacjach na rzecz przedsiębiorców,
 5. raportowanie stanu faktycznego sprawy do przełożonych z przedstawieniem propozycji rozwiązań w danej sprawie,
 6. odpowiedzialność za powierzone do prowadzenia sprawy.

 

 

 

Oferujemy:

 

 

 1. stabilne zatrudnienie w sektorze publicznym,
 2. ciekawą pracę pełną wyzwań,
 3. wynagrodzenie stosowne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 4. pracę przy dobrze wyposażonym stanowisku komputerowym,
 5. możliwość wieloletniej współpracy, rozwoju zawodowego, przyjazne i otwarte środowisko pracy.

 

 

 

Kandydatów spełniających powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji (jak niżej), na adres: biuro@rzecznikmsp.gov.pl. Prosimy o wpisanie w temacie maila słów „Radca Prawny – Doradca Podatkowy”. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (administratora danych) moich danych osobowych, które zostały zamieszczone w przekazanych przeze mnie dokumentach (CV, życiorys, list motywacyjny) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1). Zostałem poinformowany, że zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

 

Udostępnij na: