„Radca prawny obrońcą w postępowaniu przyspieszonym” – powtórka szkolenia

W związku z dużym zainteresowaniem radców prawnych szkoleniem „Radca prawny obrońcą w postępowaniu przyspieszonym – ujęcie praktyczne”, które odbyło się w ubiegłym roku, Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego OIRP w Warszawie ponownie organizuje nieodpłatne szkolenie na ten temat.

Wychodząc naprzeciw potrzebom radców prawnych, na których w związku z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego nałożony został obowiązek pełnienia dyżurów w sądach rejonowych w celu umożliwienia oskarżonym korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniach przyspieszonych, Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Izby warszawskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych radców prawnych na szkolenie „Radca prawny obrońcą w postępowaniu przyspieszonym – ujęcie praktyczne”.

W 2015 roku przed radcami prawnymi otworzyły się nowe możliwości – ich uprawnienia stały się bowiem identyczne z adwokackimi. Wraz z nowelizacją ustawy o radcach prawnych, która weszła w życie 1 lipca 2015 r., radcowie prawni mogą występować w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe. Jednocześnie, na wszystkich radców prawnych uprawnionych do występowania w charakterze obrońcy, nałożony został obowiązek pełnienia tzw. dyżurów obrończych w postępowaniu przyspieszonym (art. 517j § 1 k.p.k.) – bez względu na deklarowaną gotowość do podejmowania się obron z urzędu.

W celu ułatwienia radcom prawnym realizacji tego obowiązku, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zorganizowała bezpłatne szkolenie dotyczące m.in. roli obrońcy w postępowaniu karnym, udziału obrońcy w postępowaniu przyspieszonym, a także różnic między postępowaniem przyspieszonym a zwyczajnym. Szkolenie ponownie odbędzie się 25 stycznia br. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15. Poprowadzi je Dorota Radlińska, Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, orzekająca w XII Wydziale Karnym.

Więcej na temat szkolenia tutaj.

Udostępnij na: