Baza danych radców prawnych występujących w charakterze pełnomocników przed Europejskim Trybunałem Prawa Człowieka

Krajowa Rada Radców Prawnych przedstawia inicjatywę stworzenia bazy danych radców prawnych występujących w charakterze pełnomocników przed Europejskim Trybunałem Praw człowieka.

Celem tej inicjatywy jest zapewnienie skutecznej pomocy prawnej wszystkim osobom , które doznały naruszenia praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a które zamierzają skorzystać z możliwości złożenia skargi indywidualnej do Trybunału w Strasburgu. Baza danych, zgodnie z informacją Krajowej Rady Radców Prawnych, byłaby dostępna publicznie w formie listy radców prawnych świadczących pomoc prawną osobom fizycznym przed Europejskim Trybunałem Prawa Człowieka wraz z informacją o miejscu prowadzenia działalności oraz pozostałymi danymi kontaktowymi.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w powyższej inicjatywie proszone są o przesyłanie zgłoszeń na adres internetowy biura KRRP: kirp@kirp.pl do dnia 12.05.2017 r. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, nr wpisu, adres do korespondencji, numer telefonu komórkowego, nazwę Kancelarii, adres poczty elektronicznej, preferowany język obcy do komunikacji oraz zgodę na ich publikację na stronach internetowych OIRP, KRRP i Trybunału Praw Człowieka.

Udostępnij na: