Badanie doświadczeń i potrzeb rozwojowych prawników

Redakcja dziennika „Rzeczpospolita” zaprasza do udziału w badaniu doświadczeń i potrzeb rozwojowych prawników w obszarze umiejętności osobistych i interpersonalnych.

Znaczenie kompetencji miękkich w świecie prawników rośnie. Wielu z nich to wybitni znawcy prawa i świetni profesjonaliści. Dlatego o sukcesie na rynku decydują w coraz większym stopniu osobiste cechy prawnika i jego kompetencje pozaprawne. Klienci są coraz bardziej wymagający – oczekują rozwiązywania coraz bardziej złożonych problemów, uwzględniających aspekty ludzkie lub biznesowe. Do zarządzania kancelarią potrzeba kompetencji przywódczych i menedżerskich.

Wypełnienie anonimowej ankiety będzie dla Państwa chwilą autorefleksji nad własnymi potrzebami rozwojowymi. Wyniki, które zostaną wkrótce opublikowane, pozwolą Państwu ocenić własne doświadczenia i potrzeby na tle innych prawników:

Link do ankiety

Udostępnij na: