Archiwa autora: MG

SZKOLENIE – Procedura administracyjna i sądowadministracyjna – istotne zagadnienia w praktyce radcy prawnego – 4-7 października 2021 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do udziału w ogólnopolskim szkoleniu dla radców prawnych, które odbędzie się  w dniach 4-7 października 2021 r. w hotelu „Nadmorskim” w Gdyni. Warunkiem organizacji szkolenia jest deklaracja udziału w nim przez co najmniej 60 osób. Celem szkolenia … Kontynuuj

SZKOLENIE online – Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego w 2019 i 2020 r. – 7.06.2021 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 7.06.2021 r. godz. 9.30-15:00. Na szkoleniu zostaną omówione zmiany k.p.c. wprowadzone ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks … Kontynuuj

WARSZTAT online – Analiza ryzyka na potrzeby RODO – 20.04.2021 r. – BRAK WOLNYCH MIEJSC

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w warsztacie online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 20.04.2021 r. godz. 9.30-15:00. Celem warsztatu jest nabycie przez uczestników zajęć wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu analizy ryzyka w ochronie danych … Kontynuuj

SZKOLENIE online – Nowe prawo zamówień publicznych – wybrane zagadnienia – 23.03.2021 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 23.03.2021 r. godz. 9.30-15:00. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane aspekty prawne związane z wejściem w życie od 1 stycznia 2021 r. ustawy z dnia … Kontynuuj

SZKOLENIE online – Zasady sporządzania i wnoszenia apelacji w postępowaniu karnym – 17.05.2021 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 17.05.2021 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przedstawienie warunków skutecznego wniesienia apelacji w aspekcie uruchomieniai przebiegu kontroli odwoławczej oraz w aspekcie prawidłowego sporządzenia … Kontynuuj

SZKOLENIE online – Aktualne wyzwania w prawie pracy w związku z COVID-19 – 23.02.2021 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 23.02.2021 r. godz. 9.30-15:00. Tematyka szkolenia obejmuje aktualne wyzwania w prawie pracy na gruncie najnowszych zmian w przepisach prawa w dobie epidemii COVID-19 … Kontynuuj

Niezbędne akty prawne

Uprzejmie informujemy, że w obecnym cyklu szkoleniowym (01.01.2021-31.12.2023) punkty w zakresie obowiązku doskonalenia zawodowego naliczane są na podstawie nowej uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych, której tekst publikujemy poniżej: Zgłaszając udział w szkoleniu organizowanym poza samorządem zawodowym radców prawnych można skorzystać z następującego wzoru zaświadczenia: Zachęcamy do zapoznania się … Kontynuuj

SZKOLENIE ONLINE – Problemy w praktycznym stosowaniu przepisów K.P.A. i P.P.S.A. po zmianach w latach 2017-2020 w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego – 14.12.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 14.12.2020 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników oraz poszerzenie ich wiedzy w obszarze praktycznego stosowania przepisów z zakresu postępowania administracyjnego … Kontynuuj

Bezpłatne webinaria 14.04.2020 r. i 15.04.2020 r.

Krajowa Rada Radców Prawnych zaprasza do udziału w bezpłatnych webinariach: 1. Webinarium w formie dyskusji Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników AIJA odbędzie się we wtorek 14.04.2020 r. o godz. 17.00 – 17.30. Tematem wydarzenia będzie wpływ pandemii Covid-19 na praktykę prawniczą w Amerykach. Językiem spotkania jest język angielski. Dodatkowe … Kontynuuj

Wykłady transmitowane on line dostępne w Extranecie dla radców prawnych

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w wykładach transmitowanych on line. Wykłady on line transmitowane będą w terminach i o czasie ustalonych dla poniedziałków i wtorków radcowskich. Za udział w jednym wykładzie on-line będzie można uzyskać 4 punkty szkoleniowe. Szczegółowe zasady dotyczące udziału w wykładach on line … Kontynuuj

Poniedziałki radcowskie transmitowane on-line dostępne w Extranecie dla radców prawnych

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w wykładach transmitowanych on-line w ramach poniedziałków radcowskich. 23 marca 2020  17.30 Należyta staranność członków organów spółek kapitałowych – dr Robert Szyszko radca prawny 19.15 Koszty uzyskania przychodów twórców po zmianach przepisów w 2018 r. … Kontynuuj

SZKOLENIE ONLINE – Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 – 10 września 2020 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie wraz z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS zaprasza na szkolenie w formie webinarium dotyczące problematyki jurysdykcji międzynarodowej na gruncie zastosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) … Kontynuuj