Archiwa autora: MG

SZKOLENIE online – Ostatnie nowelizacje KPC w zakresie postępowania rozpoznawczego w świetle doświadczeń praktyki i orzecznictwa Sądu Najwyższego – 9.11.2021 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 9.11.2021 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest omówienie praktyki funkcjonowania zmian w postępowaniu rozpoznawczym przyjętych ustawą o zmianie KPC z 4 lipca … Kontynuuj

SZKOLENIE online – Występowanie zachowań niepożądanych w firmie – przeciwdziałanie i odpowiedzialność – 7.12.2021 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 7.12.2021 r. godz. 9.30-15:00. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik otrzyma praktyczną wiedzę dotyczącą identyfikacji zachowań niepożądanych z którymi pracownik może się … Kontynuuj

SZKOLENIE online – Reguły Incoterms 2020 w międzynarodowych kontraktach eksportowych oraz importowych a krajowe i unijne regulacje prawne – 22.11.2021 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 22.11.2021 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne omówienie  najnowszej wersji Incoterms 2020, w tym zmianw stosunku do Incoterms 2010.  Szkolenie ma … Kontynuuj

SZKOLENIE online – Umowa w sprawie zamówienia publicznego – porównanie obecnych i nowych przepisów, kluczowe zmiany – 26.10.2021 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 26.10.2021 r. godz. 9.30-15:00. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane aspekty prawne związane z wejściem w życie od 1 stycznia 2021 r. ustawy z dnia … Kontynuuj

SZKOLENIE online – Decyzje środowiskowe wg nowelizacji obowiązującej od dnia 13.05.2021 r. – 7.09.2021 r. – REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 7.09.2021 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest omówienie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej wg znowelizowanej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, … Kontynuuj

SZKOLENIE – Procedura administracyjna i sądowadministracyjna – istotne zagadnienia w praktyce radcy prawnego – 4-7 października 2021 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do udziału w ogólnopolskim szkoleniu dla radców prawnych, które odbędzie się  w dniach 4-7 października 2021 r. w hotelu „Nadmorskim” w Gdyni. Warunkiem organizacji szkolenia jest deklaracja udziału w nim przez co najmniej 60 osób. Celem szkolenia … Kontynuuj

SZKOLENIE online – Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego w 2019 i 2020 r. – 7.06.2021 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 7.06.2021 r. godz. 9.30-15:00. Na szkoleniu zostaną omówione zmiany k.p.c. wprowadzone ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks … Kontynuuj

WARSZTAT online – Analiza ryzyka na potrzeby RODO – 20.04.2021 r. – BRAK WOLNYCH MIEJSC

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w warsztacie online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 20.04.2021 r. godz. 9.30-15:00. Celem warsztatu jest nabycie przez uczestników zajęć wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu analizy ryzyka w ochronie danych … Kontynuuj

SZKOLENIE online – Nowe prawo zamówień publicznych – wybrane zagadnienia – 23.03.2021 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 23.03.2021 r. godz. 9.30-15:00. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane aspekty prawne związane z wejściem w życie od 1 stycznia 2021 r. ustawy z dnia … Kontynuuj

SZKOLENIE online – Zasady sporządzania i wnoszenia apelacji w postępowaniu karnym – 17.05.2021 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 17.05.2021 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przedstawienie warunków skutecznego wniesienia apelacji w aspekcie uruchomieniai przebiegu kontroli odwoławczej oraz w aspekcie prawidłowego sporządzenia … Kontynuuj

SZKOLENIE online – Aktualne wyzwania w prawie pracy w związku z COVID-19 – 23.02.2021 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 23.02.2021 r. godz. 9.30-15:00. Tematyka szkolenia obejmuje aktualne wyzwania w prawie pracy na gruncie najnowszych zmian w przepisach prawa w dobie epidemii COVID-19 … Kontynuuj

Niezbędne akty prawne

Uprzejmie informujemy, że w obecnym cyklu szkoleniowym (01.01.2021-31.12.2023) punkty w zakresie obowiązku doskonalenia zawodowego naliczane są na podstawie nowej uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych, której tekst publikujemy poniżej: Zgłaszając udział w szkoleniu organizowanym poza samorządem zawodowym radców prawnych można skorzystać z następującego wzoru zaświadczenia: Zachęcamy do zapoznania się … Kontynuuj