Archiwa autora: MG

SZKOLENIE online – Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego w 2019 i 2020 r. – 7.06.2021 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 7.06.2021 r. godz. 9.30-15:00. Na szkoleniu zostaną omówione zmiany k.p.c. wprowadzone ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks … Kontynuuj

WARSZTAT online – Analiza ryzyka na potrzeby RODO – 20.04.2021 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w warsztacie online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 20.04.2021 r. godz. 9.30-15:00. Celem warsztatu jest nabycie przez uczestników zajęć wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu analizy ryzyka w ochronie danych … Kontynuuj

SZKOLENIE online – Nowe prawo zamówień publicznych – wybrane zagadnienia – 23.03.2021 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 23.03.2021 r. godz. 9.30-15:00. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane aspekty prawne związane z wejściem w życie od 1 stycznia 2021 r. ustawy z dnia … Kontynuuj

SZKOLENIE online – Zasady sporządzania i wnoszenia apelacji w postępowaniu karnym – 17.05.2021 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 17.05.2021 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przedstawienie warunków skutecznego wniesienia apelacji w aspekcie uruchomieniai przebiegu kontroli odwoławczej oraz w aspekcie prawidłowego sporządzenia … Kontynuuj

SZKOLENIE online – Aktualne wyzwania w prawie pracy w związku z COVID-19 – 23.02.2021 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 23.02.2021 r. godz. 9.30-15:00. Tematyka szkolenia obejmuje aktualne wyzwania w prawie pracy na gruncie najnowszych zmian w przepisach prawa w dobie epidemii COVID-19 … Kontynuuj

Niezbędne akty prawne

Uprzejmie informujemy, że w obecnym cyklu szkoleniowym (01.01.2021-31.12.2023) punkty w zakresie obowiązku doskonalenia zawodowego naliczane są na podstawie nowej uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych, której tekst publikujemy poniżej: Zgłaszając udział w szkoleniu organizowanym poza samorządem zawodowym radców prawnych można skorzystać z następującego wzoru zaświadczenia: Zachęcamy do zapoznania się … Kontynuuj

SZKOLENIE ONLINE – Problemy w praktycznym stosowaniu przepisów K.P.A. i P.P.S.A. po zmianach w latach 2017-2020 w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego – 14.12.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 14.12.2020 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników oraz poszerzenie ich wiedzy w obszarze praktycznego stosowania przepisów z zakresu postępowania administracyjnego … Kontynuuj

Bezpłatne webinaria 14.04.2020 r. i 15.04.2020 r.

Krajowa Rada Radców Prawnych zaprasza do udziału w bezpłatnych webinariach: 1. Webinarium w formie dyskusji Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników AIJA odbędzie się we wtorek 14.04.2020 r. o godz. 17.00 – 17.30. Tematem wydarzenia będzie wpływ pandemii Covid-19 na praktykę prawniczą w Amerykach. Językiem spotkania jest język angielski. Dodatkowe … Kontynuuj

Wykłady transmitowane on line dostępne w Extranecie dla radców prawnych

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w wykładach transmitowanych on line. Wykłady on line transmitowane będą w terminach i o czasie ustalonych dla poniedziałków i wtorków radcowskich. Za udział w jednym wykładzie on-line będzie można uzyskać 4 punkty szkoleniowe. Szczegółowe zasady dotyczące udziału w wykładach on line … Kontynuuj

Poniedziałki radcowskie transmitowane on-line dostępne w Extranecie dla radców prawnych

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w wykładach transmitowanych on-line w ramach poniedziałków radcowskich. 23 marca 2020  17.30 Należyta staranność członków organów spółek kapitałowych – dr Robert Szyszko radca prawny 19.15 Koszty uzyskania przychodów twórców po zmianach przepisów w 2018 r. … Kontynuuj

SZKOLENIE ONLINE – Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 – 10 września 2020 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie wraz z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS zaprasza na szkolenie w formie webinarium dotyczące problematyki jurysdykcji międzynarodowej na gruncie zastosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) … Kontynuuj

Ogólnopolskie szkolenia KIRP

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń ogólnopolskich dla radców prawnych przygotowaną przez Krajową Izbę Radców Prawnych. TEMAT SZKOLENIA WYKŁADOWCY TERMIN MIEJSCE SZKOLENIA Prawo spółek handlowych. Spółka akcyjna. Prosta spółka akcyjna prof. UŁ dr hab.  Aleksander Kappes, dr Wiktor Matysiak  12-15 marca  Polanica Zdrój „Nowy … Kontynuuj