Archiwa autora: MG

SZKOLENIE ONLINE – Problemy w praktycznym stosowaniu przepisów K.P.A. i P.P.S.A. po zmianach w latach 2017-2020 w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego – 14.12.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 14.12.2020 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników oraz poszerzenie ich wiedzy w obszarze praktycznego stosowania przepisów z zakresu postępowania administracyjnego … Kontynuuj

SZKOLENIE ONLINE – Przebieg procesu inwestycyjnego po nowelizacji prawa budowlanego – 24.11.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 24.11.2020 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zagadnień związanych z przebiegiem procesu inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które miały … Kontynuuj

Bezpłatne webinaria 14.04.2020 r. i 15.04.2020 r.

Krajowa Rada Radców Prawnych zaprasza do udziału w bezpłatnych webinariach: 1. Webinarium w formie dyskusji Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników AIJA odbędzie się we wtorek 14.04.2020 r. o godz. 17.00 – 17.30. Tematem wydarzenia będzie wpływ pandemii Covid-19 na praktykę prawniczą w Amerykach. Językiem spotkania jest język angielski. Dodatkowe … Kontynuuj

Wykłady transmitowane on line dostępne w Extranecie dla radców prawnych

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w wykładach transmitowanych on line. Wykłady on line transmitowane będą w terminach i o czasie ustalonych dla poniedziałków i wtorków radcowskich. Za udział w jednym wykładzie on-line będzie można uzyskać 4 punkty szkoleniowe. Szczegółowe zasady dotyczące udziału w wykładach on line … Kontynuuj

Poniedziałki radcowskie transmitowane on-line dostępne w Extranecie dla radców prawnych

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w wykładach transmitowanych on-line w ramach poniedziałków radcowskich. 23 marca 2020  17.30 Należyta staranność członków organów spółek kapitałowych – dr Robert Szyszko radca prawny 19.15 Koszty uzyskania przychodów twórców po zmianach przepisów w 2018 r. … Kontynuuj

SZKOLENIE ONLINE – Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 – 10 września 2020 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie wraz z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS zaprasza na szkolenie w formie webinarium dotyczące problematyki jurysdykcji międzynarodowej na gruncie zastosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) … Kontynuuj

Ogólnopolskie szkolenia KIRP

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń ogólnopolskich dla radców prawnych przygotowaną przez Krajową Izbę Radców Prawnych. TEMAT SZKOLENIA WYKŁADOWCY TERMIN MIEJSCE SZKOLENIA Prawo spółek handlowych. Spółka akcyjna. Prosta spółka akcyjna prof. UŁ dr hab.  Aleksander Kappes, dr Wiktor Matysiak  12-15 marca  Polanica Zdrój „Nowy … Kontynuuj

Dwudniowy warsztat z technik przesłuchań – 6-7.04.2020 r. SZKOLENIE ODWOŁANE

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w warsztacie, który odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniach 6-7 kwietnia 2020 r. Metody i techniki prowadzenia rozmów i przesłuchań oraz weryfikacja uzyskanych informacji” to 2-dniowe warsztaty składające się … Kontynuuj

SZKOLENIE w Gdyni – Kierunki zmian przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego – 30 marca –2 kwietnia 2020 r. SZKOLENIE ODWOŁANE

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do udziału w ogólnopolskim szkoleniu dla radców prawnych, które odbędzie się w dniach 30 marca – 2 kwietnia 2020 r. w hotelu „Nadmorskim” w Gdyni. Przedmiotem szkolenia będą najnowsze zmiany procedury administracyjnej, a także powiązane z nimi … Kontynuuj

SZKOLENIE w Starych Jabłonkach – Postępowanie dowodowe w sprawach z zakresu prawa pracy – 11-14 maja 2020 r. SZKOLENIE ODWOŁANE

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do udziału w ogólnopolskim szkoleniu dla radców prawnych, które odbędzie się w dniach 11-14 maja 2020 r. w hotelu „ANDERS” w Starych Jabłonkach k. Ostródy. Przedmiotem szkolenia będzie postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy (odrębności … Kontynuuj

SZKOLENIE ONLINE – Ocena ofert wg nowej ustawy prawo zamówień publicznych – 20.10.2020 r. REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 20.10.2020 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przyswojenie wiedzy o procedurze oceny ofert, w tym ich dorzucania, poprawiania i innych czynnościach przewidzianych … Kontynuuj

SZKOLENIE – Mediacja w postępowaniu administracyjnym oraz wybrane zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego – praktyczne wskazówki dla radcy prawnego – 19.05.2020 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 19.05.2020 r. godz. 9.30-15:00. Celem szkolenia jest przedstawienie najistotniejszych – z punktu widzenia radcy prawnego – … Kontynuuj