Archiwa autora: MJ

Wykłady e-learningowe

Zapraszamy do skorzystania z wykładów dostępnych w Extranecie w nowej zakładce EAR: r.pr. Sławomir Ciupa – Reklama usług radcowskich w Internecie – 3 punkty szkoleniowe r.pr. Mateusz Woiński – Praktyczne aspekty postępowań w sprawach o zniesławienie i znieważenie – 4 punkty szkoleniowe Arkadiusz Żurek – Sztuka negocjacji dla … Kontynuuj

Punktacja w ramach doskonalenia zawodowego radców prawnych w cyklu rozliczeniowym 1.01.2018–31.12.2020

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi punktacji różnych form doskonalenia zawodowego, przygotowaliśmy dla Państwa wyszczególnienie tych form w podziale na słuchacza oraz wykładowcę/autora publikacji Szczegółowy wykaz dotyczący punktacji w okresie 1.01.2018–31.12.2020: Tabela punktacji 2018-2020 SŁUCHACZ Tabela punktacji 2018-2020_WYKŁADOWCA Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem … Kontynuuj

Nowe wykłady e-learningowe

Udostępniamy Państwu dwanaście nowych wykładów w systemie e-learning. Autorami wykładów są cenieni w środowisku prawniczym wykładowcy i praktycy prawa. Zapraszamy do skorzystania z nowych pozycji dostępnych w Extranecie: SSR Wioletta Iwańczuk – Władza rodzicielska – 3 punkty szkoleniowe r.pr. Sławomir W. Ciupa – Reklama usług radcowskich … Kontynuuj

SZKOLENIE – Praktyczne aspekty zawierania i sporządzania umów w obrocie gospodarczym (wybrana problematyka) – 30.05.2017 r.

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 30 maja 2017 r. w godz. 9.30 – 15.00 Cel szkolenia: uczestnik szkolenia otrzyma kompleksowe informacje z zakresu wybranych … Kontynuuj

Piątki radcowskie w Siedlcach – II kwartał 2017 r.

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza 2-godzinne wykłady w SIEDLCACH, które odbywają się w godz. 17:15 – 18:45, w Muzeum Regionalnym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 1. 21 kwietnia 2017 17.15 Postępowanie dowodowe w sprawach o rozwód – wybrane zagadnienia – Joanna Kraśnik-Mazurek sędzia Sądu Okręgowego … Kontynuuj

Wtorki radcowskie w Warszawie – II kwartał 2017 r.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, w II kwartale 2017 r. kontynuujemy ideę organizacji dwóch torów wykładów w ramach „wtorków radcowskich”. Tak jak w poprzednich kwartałach są to dwa niezależne od siebie wykłady o godz. 17.30 i o godz. 19.15. Zajęcia odbywają się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16 … Kontynuuj